1. Головна
 2. Умови та правила проживання вітчизняних та іноземних студентів

Умови та правила проживання вітчизняних та іноземних студентів

ПРАВИЛА

Внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку

Міжнародного європейського університету

(далі – Правила)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання іноземних студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, стажистів, слухачів Міжнародного навчального центру для навчання іноземних громадян тощо (далі – Студенти) у гуртожитках Університету.

1.2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує умови проживання Студентів, внутрішній розпорядок у студентських гуртожитках, права та обов’язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень.

1.3. Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регламентується даними Правилами, затвердженими Ректором Університету, погодженими з первиною профспілковою організацією та органами студентського самоврядування.

1.4. Порядок та організація проведення поселення до гуртожитків Університету регламентується Положенням про поселення до студентських гуртожитків Університету, затвердженим Ректором Університету, погодженими з первиною профспілковою організацією та органами студентського самоврядування.

1.5. Умови проживання та оплата вартості проживання в гуртожитках передбачені в Договорі про надання в тимчасове користування ліжко-місця в житловій кімнаті, місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку та збереження майна ПЗВО «Міжнародний європейський університет» (далі – Договір на проживання в гуртожитку Університету).

1.6. Права та обов’язки співробітників гуртожитків Університету визначаються посадовими інструкціями.

 

ІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИМ ГУРТОЖИТКОМ.

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 7 (семи) днів з’ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок Університету. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом періоду проживання.

2.2. У кожній (кожному) кімнаті (блоці) гуртожитку з числа її (його) мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті (блоці) вивішується графік чергування, затверджений завідувачем гуртожитку.

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям гуртожитку згідно з особовою карткою мешканця під особистий підпис.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. Наявність перепустки є обов’язковою при вході в гуртожиток.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • мешканцям гуртожитку, за наявності перепустки, забезпечується цілодобовий безперешкодний доступ на вхід та вихід з нього;
 • відвідувачам з 8-00 до 23-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку;
 • близьким родичам осіб, які проживають у гуртожитку (чоловіку/дружині, батькам, рідним сестрам/братам, бабусям, дідусям) з 08-00 до 23-00 години після пред’явлення документів, які посвідчують особу, та реєстрації в книзі відвідувачів. Залишати на ніч (з 23-00 до 08-00) у гуртожитку близьких родичів дозволяється тільки за особистою заявою мешканця гуртожитку, при наявності письмової згоди всіх інших осіб, що проживають в одній з ним кімнаті (у разі залишення близького родича на ночівлю у кімнаті, в якій проживає мешканець гуртожитку), за дозволом директора студмістечка та за погодження органу студентського самоврядування гуртожитку терміном до 3 діб.

2.6. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

2.7. Культурні заходи в гуртожитках проводяться за поданням факультету/інституту, органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації Університету, з письмового дозволу директора студентського містечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00.

2.8. З 22-00 до 7-00 години Студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.10. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами під час канікул визначається дирекцією студентського містечка за погодженням із керівництвом інститутів та органами студентського самоврядування .

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ.

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами та пропозиціями до адміністрації університету, факультетів/інститутів, з приводу роботи обслуговуючого персоналу, стану житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків;
 • здавати до камери схову особисті речі, що не потребують щоденного використання, за речі не надані у зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе;
 • переселитись до іншої кімнати в межах гуртожитку або до іншого гуртожитку згідно зі встановленим порядком;
 • проводити поточний ремонт в кімнаті (побілка стелі, обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, підвіконь, дверей та вбудованих шаф і антресолей, фарбування або покриття лаком підлоги тощо) за погодженням з адміністрацією студмістечка та гуртожитку;
 • при поселенні до гуртожитку (за необхідності) реєструвати місце проживання за адресою гуртожитку відповідно до чинного законодавства України;
 • інші права, передбачені Договором на проживання в гуртожитку Університету та чинним законодавством України.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

 • користуватись ліжко-місцем, майном, місцями загального користування виключно за прямим призначенням та відповідно до умов Договору на проживання в гуртожитку Університету  і на рівних правах з іншими мешканцями;
 • дбайливо ставитись до житлового приміщення, меблів, обладнання та інвентарю. У разі псування або пошкодження меблів, сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць загального користування з вини Студента відшкодувати матеріальні збитки або сплатити на рахунок Університету кошти за ремонт чи втрачене майно відповідно до дефектного акту;
 • не псувати університетське майно (меблі, обладнання та інвентар; крани в умивальних кімнатах, туалетах і душових; не викидати відходи від приготування їжі в туалети, раковини для миття посуду і умивання, що призводить до їх забиття, і т.п.);
 • дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, виносити сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках та кімнатах розробляються органом студентського самоврядування гуртожитку та затверджуються завідувачем гуртожитку);
 • знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, та інших нормативних актів, що регулюють проживання у студентських гуртожитках;
 • пройти інструктаж і суворо дотримуватись Правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами;
 • своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до Договору на проживання в гуртожитку Університету;
 • економно використовувати гарячу та холодну воду, електроенергію та газ;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитком, а в разі необхідності заміни замка у дверях – у п’ятиденний строк попередньо попередити письмово завідувача гуртожитку про здійснення заміни замка та передати йому відповідний дублікат ключів у день заміни замка;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового по гуртожитку, завідувача гуртожитку, заступника завідувача гуртожитку з виховної роботи, орган студентського самоврядування гуртожитку;
 • залишаючи гуртожиток на строк понад 14 (чотирнадцять) календарних днів, письмово попередити завідувача гуртожитку, при цьому за Студентом залишається надане йому житлове приміщення, якщо за нього здійснено попередню оплату;
 • залишаючи кімнату вимикати світло, електроприлади, зачиняти вікна;
 • під час проведення планових заходів з дезінсекції організувати доступ до житлової кімнати та блоку;
 • при вході в гуртожиток пред’являти перепустку черговому по гуртожитку;
 • щорічно надавати довідки про проходження флюрографічного та дерматологічного обстеження 1 (один ) раз на рік, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) вересня поточного року;
 • реєструвати електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні та кімнату в належному стані;
 • звільнити займане житлове приміщення не пізніше дати закінчення дії Договору. При достроковому припиненні дії Договору виселитись у тижневий строк (7 (сім) календарних днів), але не пізніше дати, вказаної в обхідному листі;
 • при виселенні з гуртожитку підписати у відповідних відділах обхідний лист та з усіма підписами, перепусткою, ключами від кімнати передати завідувачу гуртожитку. Особисто здати паспорт для оформлення зняття з реєстраційного обліку місця проживання відповідно до чинного законодавства України;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Договором на проживання в гуртожитку Університету та чинним законодавством України.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • вживати та реалізовувати та зберігати в гуртожитку алкогольні напої, токсичні та наркотичні речовини, перебувати в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • куріння у житлових, робочих кімнатах та місцях загального користування гуртожитку;
 • зберігати та користуватися вибухонебезпечними та хімічно-агресивними речовинами в кімнатах;
 • зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами (електрочайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, подовжувач без запобіжника);
 • самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
 • перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої без згоди адміністрації гуртожитку;
 • прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
 • самовільно без погодження з адміністрацією гуртожитку здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, заміняти дверний замок без дозволу завідувача гуртожитку;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації студмістечка та гуртожитку;
 • утримувати в кімнатах домашніх тварин;
 • порушувати перепускний режим у гуртожитку, залишати сторонніх осіб на ночівлю (за винятком випадків залишення на ночівлю близьких родичів за письмовим дозволом директора студмістечка та погодження органу студентського самоврядування гуртожитку);
 • порушувати тишу з 20.00 до 07.00 години;
 • ігнорування вимог, що відповідають умовам Договору на проживання в гуртожитку Університету, Правилам внутрішнього розпорядку гуртожитку та чинному законодавству України, працівників служби охорони, працівників гуртожитку, студентського містечка та представників органів студентського самоврядування;
 • навмисне нанесення матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю та приміщенням гуртожитку;
 • здійснювання дій, що можуть призвести до фізичної та матеріальної шкоди мешканцям та працівникам гуртожитку;
 • протидію поселенню до кімнати іншої особи.
 • вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству України.

3.4. У разі виявлення порушень вище зазначених Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студенту оголошується письмове попередження. При повторному фіксуванні порушення – оголошується попередження. Наявність двох попереджень за період одного навчального року є підставою для відмови у наданні ліжко-місця для проживання на наступний рік або для дострокового виселення із гуртожитку. Розгляд та ухвалення таких рішень відбувається за участі та за погодженням первинної профспілкової організації Університету, органів студентського самоврядування, представників адміністрації факультетів/інститутів.

3.5. У разі виявлення одноразового грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Студент підлягає достроковому виселенню із гуртожитку у передбаченому порядку.

 

ІV. ЗАОХОЧЕННЯ.

4.1.      За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

 • оголошенням подяки;
 • врученням грамоти;
 • іншими заходами заохочення.

4.2. Заохочення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться Ректором Університету, за поданням адміністрації студентського містечка, факультетів/інститутів та органів студентського самоврядування.

 1. СТЯГНЕННЯ.

5.1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладається стягнення:

 • зауваження, попередження;
 • відмова у наданні ліжко-місця для проживання в гуртожитку на наступний рік;
 • виселення з гуртожитку;