1. Головна
  2. Відділ по роботі з іноземними студентами

Відділ по роботі з іноземними студентами

Маріяш Леніє Едемівна 

В.о. начальника відділу роботи з іноземними студентами, провідний фахівець відділу

+38 044 338 0073

+38 094 906 5073 Viber, WhatsApp, Telegram

Замовлення запрошень на навчання: ieu.invitation@gmail.com 

Основні цілі, завдання та функції відділу

Відділ роботи з іноземними студентами МЄУ займається організацією та розвитком міжнародних та регіональних зв’язків і співпраці Університету у сфері навчання іноземних студентів.

Відділ вирішує такі завдання:

– встановлює контакти з вітчизняними та іноземними юридичними й фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземних громадян, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;

– розповсюджує інформацію за кордоном про напрями та умови вступу до Університету;

– вивчає передові освітні технології інших країн, досвід провідних ВНЗ України в галузі підготовки іноземних студентів;

– оформлює та видає запрошення на навчання іноземним громадянам;

– забезпечує перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– реєструє та надає візову підтримку іноземним студентам, аспірантам та стажистам, а також іншим категоріям іноземних громадян, що прибувають на тривалий час в Україну на запрошення Університету;

– контролює перевірку документів, які пред’являють іноземні громадяни під час вступу й зарахування до Університету згідно з чинним законодавством;

– контролює оформлення особистих справ іноземних студентів, контрактів із цими студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;

– надає іноземним громадянам організаційну і правову підтримку у процесі процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо ці громадяни подають такі документи, вступаючи до Університету;

– оформляє студентські квитки, залікові книжки та дипломи;

– веде облік заяв іноземних абітурієнтів, протоколів співбесід із ними;

– здійснює діяльність щодо заохочення іноземних громадян до навчання в Університеті;

– разом з іншими підрозділами Університету забезпечує успішну підготовку фахівців з категорії іноземних громадян;

– веде облік успішності навчання іноземних громадян, контролює виконання ними навчальних планів, ліквідацію академічних заборгованостей, проводить роботу з поновлення іноземних студентів на навчання або їх переведення;

– оформляє іноземним громадянам – випускникам дипломи на підставі документів, наданих деканатами факультетів (директорами інститутів);

– легалізує випускні документи іноземних студентів у МЗС України та поставлення апостилю;

– розробляє й оновлює Положення про прийом іноземних громадян до Університету.

Відділ виконує такі функції:

– готує проєкти договорів про співпрацю у сфері навчання іноземних студентів;

– оформляє та видає запрошення на навчання іноземним громадянам;

– готує відповідні звітні документи та довідки на запити Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, облдержадміністрації, посольств та інших організацій України й закордонних країн (зокрема, інформацію про випускників минулих років – громадян інших держав і України, які перебувають за кордоном);

– забезпечує перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– виконує інші функції у сфері міжнародної діяльності в межах компетенції відділу.

За участі відділу Університет реалізує такі основні завдання:

– виконує завдання, передбачені робочими планами;

– налагоджує та здійснює контакти з міжнародними організаціями та агентствами, іноземними посольствами в Україні та посольствами України за кордоном;

– реєструє, веде облік, документально оформляє та безпосередньо організовує студентів, що прибувають до Університету з метою навчання, тощо;

– перекладає іноземними мовами кореспонденцію та поточні документи, що належать до компетенції відділу;

– забезпечує керівництво та співробітників Університету інформацією з питань навчання іноземних студентів у МЄУ.