ЗНО

Загальна інформація

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог.

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.

Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінювання.

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання використовуються:

  • для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти;
  • як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;
  • для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:

  • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
  • з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

РЕЄСТРАЦІЯ

Процедура реєстрації (https://testportal.gov.ua/registr/)

Мобільний додаток “Моє ЗНО” (https://testportal.gov.ua/mobilnij-dodatok-moye-zno/)

Процедура визначення результатів (https://testportal.gov.ua/protsedura-vyznachennya-rezultativ/)

Права і обов’язки учасників (https://testportal.gov.ua/prava-i-obov-yazky-uchasnykiv/)

 

 

Для випускників шкіл

 

з/п Код та найменування спеціальності Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО

Мінімальна

кількість балів ЗНО

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1. 222 Медицина

1. Українська мова та література

100 0,25 Денна
2. Біологія або хімія 150 0,4
3. Фізика або математика 150 0,25

Атестат про повну загальну середню освіту

0,1

 

 

з/п Код та найменування спеціальності Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО

Мінімальна

кількість балів ЗНО

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1.

073 Менеджмент

 

1. Українська мова  та література

100 0,3 Денна
2. Математика 100 0,35
3. Іноземна мова або географія 100 0,25
Атестат про повну загальну середню освіту 0,1
2. 073 Менеджмент

1. Українська мова та література

100 0,3 Заочна
2. Математика 100 0,35
3. Іноземна мова або географія 100 0,25

Атестат про повну загальну середню освіту

0,1

Для випускників коледжів

Спеціальність 222 «Медицина» – зарахування на ІІ курс

з/п Код та

найменування спеціальності

Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО та балів

вступних випробувань

Мінімальна

кількість балів ЗНО та балів

вступних випробувань

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1. 222 Медицина

1. Українська мова та література (ЗНО)

100 1 Денна

2. Фахове вступне випробування з дисципліни «Анатомія людини»

150 1

Атестат про повну загальну освіту

1

Спеціальність 073 «Менеджмент» – зарахування на ІІІ курс

з/п Код та

найменування спеціальності

Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО та балів

вступних випробувань

Мінімальна

кількість балів ЗНО та балів

вступних випробувань

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1. 073 Менеджмент

1. Українська мова та література (ЗНО)

100 1 Денна
2. Історія України або математика(ЗНО) 100 1
3. Фахове вступне випробування 100 1

Атестат про повну загальну освіту

1
2. 073 Менеджмент

1. Українська мова та література (ЗНО)

100 1 Заочна
2. Історія України або математика(ЗНО) 100 1
3. Фахове вступне випробування 100 1

Атестат про повну загальну освіту

1

 

 

Для вступу на магістратуру

Споріднені спеціальності

з/п Код та

найменування спеціальності

Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО та балів

вступних випробувань

Мінімальна

кількість балів ЗНО та балів

вступних випробувань

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1.

073 Менеджмент

(спеціалізація –

менеджмент і бізнес –

адміністрування)

1. Іноземна мова (ЗНО) 100 1 Денна
2. Фахове вступне випробування 100 1
2.

073 Менеджмент

(спеціалізація –

менеджмент і бізнес –

адміністрування)

1. Іноземна мова (ЗНО) 100 1 Заочна
2. Фахове вступне випробування 100 1

 

Перехресний вступ

 

з/п Код та

найменування спеціальності

Перелік конкурсних предметів

сертифікатів ЗНО та балів

вступних випробувань

Мінімальна

кількість балів ЗНО та балів

вступних випробувань

Ваговий

коефіцієнт

Форма

навчання

1.

073 Менеджмент

(спеціалізація –

менеджмент і бізнес –

адміністрування)

1. Іноземна мова (ЗНО) 100 1 Денна
2. Фахове вступне випробування 100 1
2.

073 Менеджмент

(спеціалізація –

менеджмент і бізнес –

адміністрування)

1. Іноземна мова (ЗНО) 100 1 Заочна
2. Фахове вступне випробування 100 1