1. Головна
 2. Європейська школа бізнесу

Європейська школа бізнесу

Європейська школа бізнесу  це новітній навчально-науковий інститут, який поєднав кращі традиції підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – економістів, менеджерів, бізнес-адміністраторів, маркетологів, обліковців, фінансистів, організаторів підприємницької та біржової діяльності, технологів і управлінців у сфері готельно-ресторанної справи й туризму – з методиками міжнародних і європейських закладів вищої освіти, провідних наукових установ. Невід’ємна складова навчання у цьому інституті – практичне застування здобутих вмінь, навичок і компетенцій на базах підприємств – лідерів галузей.

У 2020–2021 навчальному році ми запрошуємо абітурієнтів до вступу на ліцензовані спеціальності «Менеджмент» (бакалавріат) та «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»; магістратура).

 Бакалаврат Магістратура
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Спеціалізація:
«Менеджмент» «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
Термін навчання:
3 роки 10 місяців 1 рік 10 місяців

Менеджмент і бізнес-адміністрування – це мистецтво управління організацією та бізнесом в умовах нестабільності та конкуренції бізнес-середовища.

Бакалаври та магістри з менеджменту і бізнес-адміністрування – це фахівці з вищою економічною освітою у сфері управління та адміністрування бізнесом, сформований високопрофесійний кадровий потенціал, що прагне особистісного розвитку і кар’єрного зростання та відповідає високим інтелектуальним і академічним стандартам.

Бакалаврська програма з менеджменту спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які усвідомлюють важливість грамотного управління підприємством і бізнесом на міському й регіональному рівні, мають необхідні знання та навички, оперативно реагують на потреби підприємств у інноваційних процесах.

Магістр із бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) – це ступінь, визнаний на міжнародному рівні, призначений для підготовки студентів до кар’єри в бізнесі та управлінні. Однак MБA може стати в нагоді не лише у світі бізнесу. Цей ступінь може бути корисний і для тих, хто працює управлінцем у громадських організаціях, уряді та інших сферах. Програма з МБА може дати випускникам знання та навички, необхідні для роботи на керівних посадах.

Натепер MБA – найпопулярніша професійна програма у світі: у наші дні різні країни пропонують тисячі програм MБA.

 

Менеджмент і бізнес-адміністрування охоплюють такі основні напрямки діяльності:

 • – організація і управління структурними підрозділами державних і муніципальних органів;
 • – антикризове управління;
 • – управління регіональним розвитком;
 • – формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • – управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • – менеджмент банківської діяльності;
 • – менеджмент галузей і сфер виробництва;
 • – природокористування та охорона навколишнього середовища;
 • – управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.

 

Навчання у МЄУ допоможе систематизувати наявні знання і досвід; дасть можливість освоїти новітні управлінські технології; навчить застосовувати інноваційні ідеї, механізми й інструменти мислення і, головне, визначить ваше успішне майбутнє! Бути завжди і в усьому на висоті – це важлива відмінність успішної ділової людини.

 

Бакалаври менеджменту можуть працювати на керівних посадах у сфері державного і муніципального управління, в банківських установах, консультантами з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів, а також керівниками вищої і середньої ланок управління на підприємствах, в установах, фірмах та їх відділах, службах, об’єднаннях підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності.

Магістри менеджменту і бізнес-адміністрування можуть обіймати посади: генерального директора об’єднання підприємств, виконавчого директора, голови правління, директора підприємства, представництва, філії тощо; керівника в органах місцевого і державного управління; начальника служби; керівника департаменту,  директора з економіки, начальника управління; комерційного директора; голови комісії (бюро); завідувача групи, начальника відділу або інспекції, керівника проєктів і програм; викладача закладу вищої освіти, наукового співробітника і консультанта.

 

Переваги навчання у Європейській школі бізнесу:

 • – індивідуальний підхід до кожного студента;
 • – денна, заочна та дистанційна форми навчання;
 • – навчання іноземними мовами;
 • – потужний викладацький науково-педагогічний склад;
 • – можливість проходження практики та стажування за кордоном;
 • – взаємне збагачення від навчання з однодумцями – студентами, викладачами, гостями, іноземними спеціалістами, практиками;
 • – використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій для вирішення проблем у сфері бізнесу на прикладах компаній (бізнес-інкубаторів), у яких віртуально працюють студенти під час навчання;
 • – найбільший спектр вибору професій;
 • – доступ до широкої бази інформаційних ресурсів;
 • – рекомендації та сприяння працевлаштуванню випускників.

Європейська школа бізнесу відкриє нові можливості у вашому житті!