1. Головна
  2. Європейська медична школа

Європейська медична школа

Директор навчально-наукового інституту “Європейська Медична Школа”

КУРІЛО Сергій Миколайович,

доктор медичних наук, професор

У 1989 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”. У 1989-1994 р.р. навчався в  клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі на кафедрі фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту. Після захисту кандидатської дисертації  (1994 рік) працював асистентом кафедри фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту. З 1999 року обраний на посаду старшого наукового співробітника, а після захисту докторської дисертації (2004 р.) – провідного наукового співробітника відділення фтизіопульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

З 2007 по 2014 рік працював першим проректором та завідувачем кафедри клінічної імунології, алергології та мікробіології Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Кабінету Міністрів України.

Автор понад 210 наукових праць, в тому числі 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science,  шість монографій та два навчальних посібника, 7 патентів на винаходи.