+38 044 338 00 43

Європейська архітектурно-інженерна школа

Європейська архітектурно-інженерна школа – це середовище неформального підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців для будівельної галузі. Майбутні архітектори та інженери матимуть змогу ознайомитися з найсучаснішими технологіями, програмними комплексами та обладнанням, які застосовуються сьогодні як в Україні, так і за її межами для вирішення актуальних проблем формування простору для життя та діяльності людини.

В сьогоднішніх умовах інтенсифікації життя та діяльності на передній план виходить питання створення комфортного середовища існування людини. Це і житлове середовище, і середовище роботи, і оточуюче зовнішнє середовище. Саме над цим працюють архітектори та інженери-будівельники, використовуючи сучасні технології та матеріали.

Європейська архітектурно-інженерна школа здійснює підготовку архітекторів на основі досвіду академічної підготовки з орієнтацією на практичне застосування отриманих знань з проектування споруд, дизайну архітектурного середовища та збереження цінного історичного середовища.

Підготовка інженерів-будівельників здійснюється з урахуванням сучасних тенденцій розвитку будівельної галузі, в тому числі засвоєння основ проектування будівельних конструкцій за Єврокодами, оволодіння знаннями з якості, стандартизації та сертифікації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, а також енергоефективних інженерних і конструктивних рішень.

Також з огляду на реалізацію програми з децентралізації влади в Україні, а також щодо упорядкування інформації про земельні ресурси різного призначення особливої гостроти набуває питання підготовки фахівців у сфері землевпорядкування, землеустрою та геодезії. Це можливо лише за умови здійснення підготовки з використанням сучасних технологій та обладнання, які застосовуються в Європейській архітектурно-інженерній школі.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ,

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» (бакалавр, магістр)

192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» (бакалавр, магістр)

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» (бакалавр, магістр)

КАФЕДРИ,

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЇ

Програма підготовки фахівців за спеціальностями Європейської архітектурно-інженерної школи складена на основі класичних традицій з урахуванням сучасних вимог і тенденцій розвитку будівельної галузі.

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН,

ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНО-ІНЖЕНЕРНОЇ ШКОЛИ:

191 Архітектура та містобудування (бакалаврат)

Нормативні дисципліни:

Будівельна фізика

Архітектурна, інженерна і комп'ютерна графіка

Інформатика та основи комп'ютерного проєктування

Основи екології та безпеки життєдіяльності

Нарисна геометрія

Основи геодезії

Основи теорії споруд

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне матеріалознавство

Конструкції будівель і споруд

Історія архітектури та містобудування

Архітектурне проєктування

Теорія архітектури

Композиція та архітектурна композиція

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Архітектура споруд

Інженерне обладнання території і транспорт

Технологія будівництва

Комп'ютерне моделювання архітектурних об'єктів

Економіка архітектурного проєктування

Практичні основи архітектурного проєктування об'єктів житлово-цивільного призначення

Практичні основи архітектурного проєктування об'єктів міста

Історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн

Практичні основи архітектурного проєктування об'єктів громадського призначення

Інженерне обладнання споруд

Основи реконструкції та реставрації споруд

Основи економіки будівництва

Архітектурні конструкції

Блок 2. Дизайн архітектурного середовища

Естетика архітектури

Основи технології реалізації дизайн-проєкту

Порядок розроблення робочої документації

Інформаційні технології в архітектурі

Графічні техніки в архітектурному проєктуванні

Соціологія міста

Синтез мистецтв

Теорія та практика архітектурної візуалізації

Інженерне обладнання в дизайні середовища

Інтелектуальна власність

Менеджмент і організація будівництва

Архітектурне конструювання в дизайні середовища

191 Архітектура та містобудування (магістратура)

Нормативні дисципліни:

Законодавство та архітектурно-проєктна справа

Сучасні проблеми архітектури та містобудування

Методика наукових досліджень

Менеджмент і організація будівництва

Критика сучасних архітектурних теорій

Концептуальне архітектурне проєктування

Архітектурна екологія

Сучасні конструкції споруд

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Архітектура споруд

Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях

Естетика архітектурних об'єктів та екоетика в архітектурі

Основи типологічного аналізу в архітектурі споруд

Основи теорії архітектурного формоутворення

Стилістика сучасної української та світової архітектури

Архітектурно-планувальна організація споруд транспорту

Основи нормування міського середовища

Блок 2. Реконструкція та реставрація об'єктів

Методичні основи реконструкції та реставрації об'єктів сакральної архітектури

Наукові дослідження в галузі реконструкції та реставрації об'єктів архітектури

Методичні основи реконструкції об'єктів житлового призначення

Сучасні технології та матеріали в реконструкції та реставрації об'єктів

Методичні основи реставрації внутрішнього простору об'єктів

Методичні основи реконструкції та реставрації архітектурного середовища населеного пункту

Нормативне забезпечення робіт з реконструкції та реставрації об'єктів

192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалаврат)

Нормативні дисципліни:

Теоретична механіка

Інформатика (практикум)

Опір матеріалів

Будівельна механіка

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Будівельне матеріалознавство

Інженерна геологія та основи механіки грунтів

Основи екології та безпеки життєдіяльності

Економіка будівництва

Технологія будівельного виробництва

Будівельні конструкції

Теплогазопостачання і вентиляція

Водопостачання і водовідведення

Планування міст і транспорт

Інженерна геодезія

Електротехніка в будівництві

Будівельна техніка

Архітектура будівель і споруд

Металеві конструкції

Залізобетонні та кам'яні конструкції

Конструкції з дерева і композитних матеріалів

Основи і фундаменти

Організація будівництва

Технічна механіка рідини та газу

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Конструктивні системи

Метрологія та стандартизація

Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

Технічна експлуатація споруд

Метали і зварювання в будівництві

Зведення і монтаж будівель і споруд

Обстеження, випробування і експлуатація будівельних конструкцій

Комп'ютерне проєктування будівельних процесів

Комп'ютерні технології інженерних розрахунків

Виробнича база будівництва

Основи технічного регулювання у будівництві

Опір матеріалів (спецкурс)

Будівельна механіка (спецкурс)

Основи і фундаменти (спецкурс)

Основи проєктування конструкцій та споруд за Єврокодами

Блок 2. Організація, управління та економіка будівництва

Кошторисне нормування у будівництві

Ціноутворення у будівництві

Патентна справа

Економіка будівництва (спецкурс)

Управління будівництвом (спецкурс)

Основи управління підприємствами будівельної галузі

Основи менеджменту та маркетингу

Менеджмент у будівництві

Експертиза проєктної документації в будівництві

Нормативне забезпечення будівельної галузі

САПР у будівництві

Енергоефективність конструкцій та споруд

Організація будівництва (спецкурс)

Технологія будівельного виробництва (спецкурс)

192 Будівництво та цивільна інженерія (магістратура)

Нормативні дисципліни:

Методика наукових досліджень

Менеджмент і організація будівництва

Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі

Охорона праці в галузі

Проєктування та будівництво висотних об'єктів

САПР у будівництві

Енергоефективні конструктивні рішення та матеріали

Технічний нагляд і науково-технічний супровід об'єктів будівництва

Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві

Інженерний захист і підготовка територій

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Конструкції споруд

Розрахунок основ і фундаментів за Єврокодами

Розрахунок бетонних конструкцій за Єврокодами

Розрахунок металевих та алюмінієвих конструкцій за Єврокодами

Розрахунок дерев'яних конструкцій за Єврокодами

Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій за Єврокодами

Реконструкція споруд

Блок 2. Якість, стандартизація та сертифікація у будівництві

Основи нормування у будівництві

Основи оцінки та підтвердження відповідності у будівництві

Стандартизація продукції, процесів, послуг у будівництві та промисловості будівельних матеріалів

Системи управління якістю

Основи метрології у будівництві

Випробування будівельних конструкцій

193 Геодезія та землеустрій (бакалаврат)

Нормативні дисципліни:

Математичний аналіз. Математичні методи і моделі

Основи топографії

Основи геодезії

Основи картографії

Основи цифрової картографії

Основи інженерної геодезії

Основи фотограмметрії

Технології цифрової фотограмметрії

Комп'ютерна графіка

Технологія будівельного виробництва

Глобальні навігаційні системи

Охорона та моніторинг земель

Основи земельного кадастру

Основи землеустрою

Основи геоінформатики

Електронні геодезичні прилади

WEB – картографування

Нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва та техніки безпеки

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Інженерна геодезія

Вища геодезія

Супутникова геодезія

Інструментальні геоінформаційні системи - ГІС

Основи економіки будівництва

Інженерна геодезія

Інженерна інфраструктура території

Бази геопросторових даних

Інвестаналіз містобудування

Містобудівний кадастр

Інформаційна аналітична система містобудівного кадастру

Блок 2. Землеустрій та кадастр

Практикум з геоінформаційних систем - ГІС

Кадастр

Організація і управління топографо-геодезичним та землевпорядним виробництвом

Землевпорядні вишукування та проєктування

Планування та розвиток інфраструктури населених пунктів

Інвестиційний аналіз земельних ресурсів

Нормативно-правове забезпечення земельного кадастру

Формування інфраструктури геопросторових даних

Основи девелопменту нерухомості

Оцінка нерухомості

Блок 3. Геоінформаційні системи

Геоінформаційні системи ГІС в кадастрових системах

Дистанційне зондування землі – ДЗЗ. Моніторинг та охорона земель

Національна інфраструктура бази геопросторових даних

Управління земельними ресурсами

Нормативно-технічне забезпечення ГІС-забезпечення

Інвестиційний аналіз інфраструктури міських територій

Нормативно-правове забезпечення кадастрових систем

ГІС бази даних Data Scientist и Machine Learning Engineer

Основи девелопмент нерухомості в ГІС

Методика формування кадастру

193 Геодезія та землеустрій (магістратура)

Нормативні дисципліни:

Інженерна геодезія та основні засоби виробництва

Цифрова топографія та цифрова графіка

Картографія і геоінформаційні системи - ГІС та бази даних

Технології цифрової фотограмметрії

Технологічне забезпечення будівельних робіт

Нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичного та землевпорядного виробництва та cталий розвиток

Навігаційні супутникові GPS системи

Дистанційне зондування землі – ДЗЗ. Охорона та моніторинг земель

Землевпорядне проектування та вишукування

WEB – картографування

Національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД)

Вибіркові дисципліни:

Блок 1. Інженерна геодезія

Інженерна фотограмметрія в містобудуванні

Високоточні - геодезичні вишукування

Геоінформаційні системи - ГІС міської інфраструктури

Інвест аналіз розвитку міської інфраструктури

Блок 2. Землеустрій та кадастр

Екологічне планування та будівельне право

Бази геопросторових даних BIG DATA, Data Science

Основи девелоперської діяльності

Інвестаналіз землекористування

Блок 3. Геоінформаційні системи – ГІС

Дистанційне зондування землі - ДЗЗ велико-масштабного картографування

Бази геопросторових даних BIG DATA, Data Science

Основи девелоперської діяльності

Інвест аналіз території

АДМІНІСТРАЦІЯ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНО-ІНЖЕНЕРНОЇ ШКОЛИ

Директор

ОМЕЛЬЯНЕНКО Максим Вікторович

доктор технічних наук, кандидат архітектури, доцент, дійсний член Академії будівництва України

1985-1991 рр. – навчання на архітектурному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту.

1991-1995 рр. – робота в Українському зональному науково-дослідному та проектному інституті по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП).

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд» на тему «Архітектурно-планувальна організація квартир міської забудови, категорованих за рівнем комфорту».

1995-2002 рр. – робота в Київському національному університеті будівництва та архітектури на посадах асистента, доцента, начальника редакційно-видавничого відділу університету. Був відповідальним секретарем збірника наукових праць «Сучасні проблеми архітектури та містобудування.

2002-2008 рр. – робота на різних посадах державної служби в Держбуді України та Мінбудархітектури України.

У 2005 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» на тему «Методологічні основи нормування елементів міського середовища»

2008-2011 рр. – робота в Національному авіаційному університеті на посаді завідувача кафедри архітектури.

2011-2013 рр. – робота в Мінрегіоні України.

Має 5 ранг державного службовця.

2013-2017 рр. – робота у Відокремленому структурному підрозділі Київського національного університету будівництва та архітектури «Інститут інноваційної освіти КНУБА» завідувачем кафедри.

2017-2020 рр. – робота в Київському міжнародному університеті на посадах декана факультету та завідувача кафедри.

З липня 2020 р. – робота в Міжнародному європейському університеті на посаді директора Європейської архітектурно-інженерної школи.

Має понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: методологія формування нормативної бази в будівництві, теорія архітектури, технічне регулювання у будівництві.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас