1. Головна
  2. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародну діяльність МЄУ забезпечує Відділ міжнародних зв’язків.

Розгалужена структура відділу дозволяє охопити всі аспекти міжнародної діяльності закладу вищої освіти, у тому числі й функції з роботи з іноземцями та особами без громадянства, зокрема, оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах.

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВЯЗКІВ

 

Робота відділу спрямована на вирішення таких завдань:

– встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;

– участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів у закордонних навчальних закладах, у міжнародних освітніх програмах;

– розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів; організація відбору учасників програм академічних обмінів;

– вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ВНЗ України в галузі підготовки іноземних студентів;

– оформлення та видача запрошень на навчання іноземним громадянам;

– забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– реєстрація та візова підтримка іноземних студентів, аспірантів та стажистів, інших іноземних громадян, що прибувають на тривалий час в Україну на запрошення Університету;

– контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно з чинним законодавством;

– контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;

– надання іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до Університету;

– оформлення студентських квитків, залікових книжок та дипломів;

– ведення обліку заяв іноземних абітурієнтів, протоколів проведення співбесід із ними;

– здійснення діяльності щодо заохочення іноземців до навчання в Університеті;

– забезпечення разом з іншими підрозділами університету успішно ї підготовки фахівців з числа іноземних громадян;

– ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, ліквідацією академічних заборгованостей, проведенням роботи з поновлення на навчання і переведенням іноземців тощо;

– оформлення іноземцям-випускникам дипломів на підставі документів, наданих деканатами факультетів (директорами інститутів);

– легалізація випускних документів іноземних студентів у МЗС України та поставлення  “Апостиля”;

– розроблення й оновлення Положення про прийом іноземців до Університету.

2.3. До функцій відділу належать:

– підготовка проектів договорів про співпрацю у сфері навчання іноземних студентів;

– оформлення та видача запрошень на навчання іноземним громадянам;

– підготовка відповідних звітних документів та довідок на запити Міністерства Освіти і Науки України, Міністерства Охорони Здоров’я України, УМВС України, Державної прикордонної служби України, ОДА, посольств та інших організацій України та зарубіжних країн (в тому числі інформація про випускників минулих літ як громадян інших держав, так і громадян України, які перебувають за кордоном);

– забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– виконання інших функції у сфері міжнародної діяльності в межах компетенції відділу.

 

Основними завданнями Університету, що реалізуються за участю відділу, є:

  1. Виконання завдань, передбачених робочими планами.
  2. Налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном;
  3. Здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання договорів про співпрацю, отримання необхідних документів на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на базі Університету; розбудова та розвиток міжнародного двостороннього та рамкового співробітництва між Університетом та науковими установами.
  4. Реєстрація, облік, документальне оформлення та безпосередня організація візитів іноземних делегацій, фахівців, викладачів та студентів, що прибувають до Університету з метою навчання тощо;
  5. Переклад іноземними мовами кореспонденції та поточних документів, що належать до компетенції відділу;
  6. Забезпечення керівництва і співробітників Університету інформацією з питань навчання іноземних студентів у МІЖНАРОДНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

 

            СТРУКТУРА ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

 

Триває прийом заявок для участі у черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендій імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2020-2021

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців.

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:

– кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;

– дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше п’яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;

– діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п’яти років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.

Загальні вимоги до кандидатів:

– мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;

– вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;

– повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:

  • щомісячна стипендія;
  • медичне страхування;
  • квиток в обидва боки.

Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2019