1. Головна
 2. Відділ міжнародних проєктів

Відділ міжнародних проєктів

В.о. начальника відділу міжнародних проєктів

Кузьмова Олена Анатоліївна

intdep@ieu.edu.ua

+38 094 906 50 73

 

 

 

 

 

 

 

Одна з основних умов сталого розвитку України – зміцнення її міжнародних позицій. І саме заклади вищої освіти належать до найпотужніших двигунів соціально-економічного розвитку держави; це головні провідники України до спільноти провідних університетів світу.

Відділ міжнародних проєктів – структурний підрозділ, що входить до Департаменту міжнародного розвитку Міжнародного європейського університету. Відділ виконує координаційні та консультативні функції, а також відповідає за організацію та контроль міжнародних програм і академічної мобільності закладу.

Діяльність відділу міжнародних проєктів спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу Університету, підтримку та розвиток зарубіжних зв’язків у освітньо-науковій, соціальній, культурній сферах.

Важлива складова діяльності відділу – налагодження ділових стосунків Університету з іноземними посольствами в Україні, що сприяють розвитку міжнародної діяльності закладу в освітній галузі, наближаючи її до європейського освітнього простору в межах дії Болонського процесу, та співпраця з українськими дипломатичними місіями за кордоном.

Завдання відділу – це організація та супровід міжнародних програм, програм академічного та науково-технічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними закладами вищої освіти та організаціями. Діяльність відділу спрямована на забезпечення активної академічної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу Університету. Окрім цього, щоб розширити академічні та професійні можливості науковців і студентів МЄУ, відділ збирає та обробляє інформацію про діяльність міжнародних фондів та інституцій, які надають гранти та стипендії українським громадянам і закладам освіти.

Серед основних завдань відділу:

 • укладення угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • координація та контроль виконання зобов’язань, які випливають із міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів;
 • аналіз результативності та перспективності наявних договірних відносин МЄУ з партнерами;
 • організаційний супровід програми «Еразмус+» та підготовка договірних документів;
 • організаційний супровід програм семестрового навчання, подвійних дипломів, проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики за кордоном;
 • підготовка наказів та формування бази програм міжнародної академічної мобільності, ведення обліку учасників міжнародних програм обміну, стажування, підвищення кваліфікації;
 • пошук міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці Університету із закордонними організаціями;
 • інформування підрозділів МЄУ про міжнародні освітні організації, програми, фонди, стипендії, гранти;
 • облік грантових заявок та проектів, які виконують в Університеті, а також їх моніторинг і контроль виконання;
 • підготовка наказів та виконання організаційних і загально-представницьких функцій під час прийомів іноземних фахівців та делегацій;
 • організація дозвілля, культурних і спортивних програм для іноземних делегацій;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності Університету.

Університет активно працює над залученням до міжнародної освітньої та наукової спільноти.

МЄУ долучився до Research For Life, яка об’єднує п’ять міжнародних програм: Hinari (дослідження у сфері здоров’я), AGORA (дослідження сільського господарства), OARE (дослідження навколишнього середовища), ARDI (розвиток та інновації) та GOALI (дослідження у сфері юриспруденції).

Також Університет підписав Меморандуму про створення та розвиток мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій.

Університет співпрацює з такими організаціями як:

 • Erasmus+
 • European Resuscitation Council
 • MedEdWorld
 • Association for Medical Education in Europe (AMEE)