1. Головна
 2. Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

22 «Охорона здоров’я
222 «Медицина»
Термін навчання – 6 років
Форма навчання – денна

Орієнтовний перелік предметів

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи біоетики та біобезпеки
 • Охорона праці в галузі
 • Медична інформатика
 • Медична біологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Медична хімія
 • Медичне право України
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Основи психології
 • Фізичне виховання
 • Медична та біологічна фізика
 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Судова медицина
 • Медичне право України
 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Історія України та української культури
 • Теорія і практика професійної мовної комунікації
 • Культура мовлення
 • Світова цивілізація
 • Краєзнавство
 • Релігієзнавство
 • Культурологія
 • Логіка, формальна логіка
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Теорія пізнання та медицина
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Сестринська практика
 • Внутрішня медицина
 • Ендокринологія
 • Медична генетика
 • Педіатрія
 • Хірургія
 • Акушерство і гінекологія
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Медична психологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Професійні хвороби (зокрема, радіаційна медицина)
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Онкологія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Дитяча хірургія
 • Нейрохірургія
 • Травматологія і ортопедія
 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Виробнича лікарська практика
 • Внутрішня медицина
 • Клінічна біохімія
 • Основи рефлексотерапії
 • Фтизіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

07 «Управління та адміністрування»
073 «Менеджмент»
Перший (бакалаврський) рівень
Форма навчання – денна
Термін навчання – 4 роки

Орієнтовний перелік предметів

 • Теорія організації
 • Менеджмент і адміністрування:
 • Теорія організації
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент)
 • Управління організаціями
 • Маркетинг; PR та рекламні технології
 • Бренд-менеджмент
 • Електрона комерція
 • Інформаційні системи і технології
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Організація підприємницької діяльності
 • Бізнес-комунікації
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

  

07 «Управління та адміністрування»
073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
Другий (магістерський) рівень
Форма навчання – денна
Термін навчання – 1 рік 10 місяців

Орієнтовний перелік предметів

 • Глобальні проблеми сучасності
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Менеджмент організацій
 • Фінансовий менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Корпоративне управління
 • Інформаційні системи та технології в управлінні
 • Інтелектуальна власність
 • HR-менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління підприємницькою діяльністю
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Лідерство
 • Переговори/бізнес-комунікації
 • Управління якістю
 • Управління проєктами та програмами
 • Управління змінами
 • Виробнича практика
 • Кваліфікаційна робота магістра
 • Управлінське консультування
 • Управлінський облік
 • Інноваційний розвиток підприємств