+38 044 338 00 43

Відділ по роботі з іноземними студентами

intdep4Маріяш Леніє Едемівна 

В.о. начальника відділу роботи з іноземними студентами, провідний фахівець відділу

+38 044 338 0073

+38 094 906 5073 Viber, WhatsApp, Telegram

Замовлення запрошень на навчання:  

Основні цілі, завдання та функції відділу

Відділ роботи з іноземними студентами МЄУ займається організацією та розвитком міжнародних та регіональних зв’язків і співпраці Університету у сфері навчання іноземних студентів.

Відділ вирішує такі завдання:

– встановлює контакти з вітчизняними та іноземними юридичними й фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземних громадян, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;

– розповсюджує інформацію за кордоном про напрями та умови вступу до Університету;

– вивчає передові освітні технології інших країн, досвід провідних ВНЗ України в галузі підготовки іноземних студентів;

– оформлює та видає запрошення на навчання іноземним громадянам;

– забезпечує перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– реєструє та надає візову підтримку іноземним студентам, аспірантам та стажистам, а також іншим категоріям іноземних громадян, що прибувають на тривалий час в Україну на запрошення Університету;

– контролює перевірку документів, які пред’являють іноземні громадяни під час вступу й зарахування до Університету згідно з чинним законодавством;

– контролює оформлення особистих справ іноземних студентів, контрактів із цими студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;

– надає іноземним громадянам організаційну і правову підтримку у процесі процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо ці громадяни подають такі документи, вступаючи до Університету;

– оформляє студентські квитки, залікові книжки та дипломи;

– веде облік заяв іноземних абітурієнтів, протоколів співбесід із ними;

– здійснює діяльність щодо заохочення іноземних громадян до навчання в Університеті;

– разом з іншими підрозділами Університету забезпечує успішну підготовку фахівців з категорії іноземних громадян;

– веде облік успішності навчання іноземних громадян, контролює виконання ними навчальних планів, ліквідацію академічних заборгованостей, проводить роботу з поновлення іноземних студентів на навчання або їх переведення;

– оформляє іноземним громадянам – випускникам дипломи на підставі документів, наданих деканатами факультетів (директорами інститутів);

– легалізує випускні документи іноземних студентів у МЗС України та поставлення апостилю;

– розробляє й оновлює Положення про прийом іноземних громадян до Університету.

Відділ виконує такі функції:

– готує проєкти договорів про співпрацю у сфері навчання іноземних студентів;

– оформляє та видає запрошення на навчання іноземним громадянам;

– готує відповідні звітні документи та довідки на запити Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, облдержадміністрації, посольств та інших організацій України й закордонних країн (зокрема, інформацію про випускників минулих років – громадян інших держав і України, які перебувають за кордоном);

– забезпечує перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

– виконує інші функції у сфері міжнародної діяльності в межах компетенції відділу.

За участі відділу Університет реалізує такі основні завдання:

– виконує завдання, передбачені робочими планами;

– налагоджує та здійснює контакти з міжнародними організаціями та агентствами, іноземними посольствами в Україні та посольствами України за кордоном;

– реєструє, веде облік, документально оформляє та безпосередньо організовує студентів, що прибувають до Університету з метою навчання, тощо;

– перекладає іноземними мовами кореспонденцію та поточні документи, що належать до компетенції відділу;

– забезпечує керівництво та співробітників Університету інформацією з питань навчання іноземних студентів у МЄУ.

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного Європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному Європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43