+38 044 338 00 43

Міжнародний відділ

Начальник міжнародного відділу

Анастасия Пастушенко

Тел: +38 067 105 58 77

Пошта:


Міжнародний відділ – це структурний підрозділ університету, що виконує координаційні та консультативні функції з питань розвитку міжнародних зв’язків, а також відповідає за організацію та контроль за міжнародними програмами та академічною мобільністю університету.

Головна мета діяльності міжнародного відділу спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу університету, підтримку та розвиток зарубіжних зв’язків у освітньо-наукових, соціальних, культурних сферах.

Важливою складовою діяльності міжнародного відділу є налагодження ділових стосунків університету з іноземними посольствами в Україні, що сприяють розвитку міжнародної діяльності університету в освітній галузі, наближаючи її до європейського освітнього простору в рамках дії Болонського процесу, та співпраця з українськими дипломатичними місіями закордоном.

Завданнями відділу є організація та супровід міжнародних програм, програм академічного та науково-технічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними закладами вищої освіти та організаціями. Діяльність відділу спрямована на забезпечення активної академічної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу університету.

Серед основних завдань відділу:

 • Укладення угод про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами.
 • Здійснення координації та контролю виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів.
 • Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин МЄУ із партнерами.
 • Організаційний супровід програми ЕРАЗМУС+ підготовка договірних документів.
 • Організаційний супровід програм «семестрового навчання», «подвійний диплом», проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики за кордоном.
 • Підготовка наказів та формування бази програм міжнародної академічної мобільності, ведення обліку учасників міжнародних програм обміну, стажування, підвищення кваліфікації.
 • Пошук міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями.
 • Інформування підрозділів університету про міжнародні освітні організації, програми, фонди, стипендії, гранти.
 • Облік грантових заявок та проектів, які виконуються в університеті, а також їх моніторинг і контроль виконання.
 • Підготовка наказів та виконання організаційних і загально-представницьких функцій під час прийомів іноземних фахівців та делегацій.
 • Організація дозвілля, культурних і спортивних програм для іноземних делегацій
 • Узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності університету.

Окрім цього, з метою розширення академічних та професійних можливостей науковців та студентів університету, відділ здійснює збір та обробку інформації про діяльність міжнародних фондів та інституцій, які надають гранти та стипендії українським громадянам та закладам освіти.

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43