+38 044 338 00 43

Правила прийому, навчання та проживання іноземних студентів

Умови вступу іноземних громадян у Міжнародний Європейський університет

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Міжнародного Європейського університету  відбувається згідно «Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (Наказ Міністерства освіти і науки України 1541 від 01/11/2013) згідно з обраними спеціальностями та спеціалізаціями. Кандидатів на навчання зараховують до Міжнародного Європейського університету (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АБ №175530) за результатами співбесіди з мови навчання та відповідних предметів. Вступні співбесіди проводяться з 20 серпня до 1 грудня та з 1 січня до 1 березня щороку. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських закладів вищої освіти за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем повинні в обов’язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів у Міністерстві освіти та науки України.

Щоб отримати запрошення на навчання іноземному громадянину слід звернутися письмово до міжнародного відділу  із запитом щодо вступу до Міжнародного Європейського університету.

Запит можна відправити:

E-mail: 

Поштова адреса: Україна м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42 В

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

  • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта);
  • копія документа про повну середню освіту і додатку з навчальними дисциплінами та отриманими оцінками (одержані бали);
  • копію підписаної заяви на згоди на обробку персональних даних;
  • в листі вказати назву спеціальності та країну отримання візи.

Університет розглядає отримані документи і при відповідності документів встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання, та направляє візову підтримку в Посольство України.

Для отримання в’їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (в запрошенні на навчання буде вказано, до якої саме) із заявою про отримання в’їзної візи за оригіналом запрошення на навчання .

Документи про освіту повинні бути затверджені у центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також, повинна бути в наявності копія перекладених українською мовою документів про освіту, завірена нотаріально. При отриманні візи, всі вказані документи проходять легалізацію в посольстві України. Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити університет про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорту. При ненаданні цієї інформації, і відповідно – відсутності представника університету, іноземний громадянин може бути повернений назад на батьківщину.

Після прибуття в Україну іноземні громадяни повинні звернутись до Державної міграційної служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії в’їзної візи в Україну.

Громадянам, які порушують ці умови, буде відмовлено в реєстраційних документах для перебування в Україні.

Документи, необхідні для зарахування в Міжнародний Європейський університет

  • паспорт з візою для в’їзду в Україну;
  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
  • 16 фотокарток розміром 30х40 мм;

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян у Міжнародний Європейський університет можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail:  або у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 094 906 5073

 

Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доводить, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й навчить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас