+38 044 338 00 43

Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес кафедрами університету

У 2020-2021 навчальному році кафедрами Міжнародного європейського університету впроваджено інноваційні методи навчання: 

новітні педагогічних методи навчання (кейс-методи, робота в малих  групах, фокус-групах, ділові ігри, презентації, дискусії тощо);

для дистанційного навчання впроваджено  спеціальні інтерактивні панелі Google Jamboards, програмне забезпечення яких інтегровано з Google G Suit, що максималізує ефект присутності та взаємодії викладача та студента;

впроваджено використання платформ для дистанційного навчання “Google classroom”, “Google Meet” і  розпочато наповнення    електронної бази дисциплін університету;

під час вивчення клінічних дисциплін спеціальності «222 Медицина»  впроваджено методики і принципи «problem – based learning» (PBL) та «evidence – based medicine» (EBM);

під час вивчення дисциплін та відпрацювання технік і маніпуляцій за спеціальністю «222 Медицина» використовуються  сучасні  засоби унаочнення (навчальні скелети, медичні муляжі, фантоми тощо). 

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас