+38 044 338 00 43

Науковий відділ


Науковий відділ університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, яка є обов’язковою складовою його діяльності поряд із навчальною, методичною, організаційною та виховною роботою.

Основні функції наукового відділу такі:

 • складання загального плану науково-дослідної роботи МЄУ на поточний навчальний рік на основі відповідних планів кафедр;
 • вироблення оптимальної структури планування та ефективних форм науково-дослідної роботи кафедр та інститутів у цілому;
 • координація та узгодження діяльності кафедр щодо реалізації ними планів НДР;
 • поточний контроль виконання кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • узагальнення та аналіз результатів науково-дослідної роботи інститутів за підсумками навчального року;
 • підготування аналітичних довідок про стан наукової роботи МЄУ на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • відслідковування зовнішньої наукової інформації про проведення іншими ЗВО і науковими установами конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів і оперативне доведення цих відомостей до директорів інститутів і завідувачів кафедр;
 • збирання інформації в мережі Інтернет та її накопичення;
 • підготування проєктів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в МЄУ, та доведення їх змісту до відома директорів інститутів та завідувачів кафедр;
 • створення електронної версії бази даних науковців МЄУ;
 • виконання підготовчої роботи до проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, семінарів, конгресів тощо;
 • координація участі співробітників МЄУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • координація роботи інститутів МЄУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків;
 • співпраця з органами студентського наукового товариства університету, надання їм наукової та методичної допомоги.

Науковий відділ координує роботу науково-дослідних центрів, що функціонують в університеті, та надає їм підтримку.

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас