+38 044 338 00 43

Науковий відділ університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, яка є обов’язковою складовою його діяльності поряд із навчальною, методичною, організаційною та виховною роботою. Основні функції наукового відд

Науково-дослідна робота студентів університету – це: науково-дослідна робота в межах навчального процесу (курсові та магістерські роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); робота, що виконується індивідуально поза графіком навчального процесу (участь студентів і магістрантів у діяльності студентських науково-дослідних гуртків; публікація наукових статей; участь в олімпіадах і наукових конкурсах; публікація тез доповідей на конференції).

Усі студенти, аспіранти та докторанти університету беруть активну участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих науковців «Міжнародна європейська наука і вища освіта», за підсумками якої видається збірник тез доповідей.

Із 2020 року в університеті видається «Вісник молодих науковців Міжнародного європейського університету». У збірнику публікують наукові статті студентів і магістрантів, які роблять перші кроки в науковій діяльності. Розміщуючи результати своїх досліджень на сторінках збірника, молоді науковці можуть набути досвіду написання наукових статей, познайомитися з науковою діяльністю своїх колег, концепціями та напрямами розвитку різних сфер науки. Тематика статей, які друкуються в збірнику «Вісник молодих науковців Міжнародного європейського університету», різноманітна і охоплює актуальні проблеми медичних, економічних, юридичних наук, державного управління, туризму, соціальних комунікацій. Публікації молодих науковців – це частина майбутніх магістерських та науково-дослідних робіт університету.

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного Європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному Європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43