+38 044 338 00 43

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Побудова в університеті унікальної внутрішньої системи забезпечення якості є проявом університетської автономії. Університет, як вільне середовище для розвитку не тільки навчає, а й навчається і росте, вибудовуючи власну стратегію і унікальні цілі. Складовою, що дозволяє реалізувати стратегію і досягти цих цілей є система внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО МЄУ).

Внутрішня система забезпечення якості освіти  сприяє зростанню культури підвищення якості освітнього процесу і має забезпечувати  сталий розвиток університету. Базовими засадами внутрішньої системи забезпечення якості освіти Міжнародного європейського університету є Місія Університету, Політика у сфері якості, Стратегія розвитку та Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Для напрацювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті в 2020 році було створено робочу групу за участі внутрішніх зацікавлених сторін: науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу. Основні правила, якими керувалась робоча група для розроблення СВЗЯО МЄУ:  

  • СВЗЯО МЄУ сфокусована на поширенні культури  забезпечення якості в академічному середовищі;
  • в механізми СВЗЯО МЄУ, особливо щодо прийняття рішень, залучено активних представників академічної спільноти (агентів змін);
  •  СВЗЯО МЄУ має бути унікальною.

Оскільки Міжнародний європейський університет є інституцією, зорієнтованою на цілісний розвитокмолодої людини на основі інтернаціоналізації та інтеграції освіти і практики згідно принципів свободи творчості, академічної доброчесності та свободи від дискримінації, то найвищим ступенем реалізації освітньої діяльності університету є формування її знань, практичних навичок і ціннісних орієнтирів.

Міжнародний європейський університет має Політику у сфері якості,  Стратегію розвитку, процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти в університеті, розподіл відповідальності за удосконалення СВЗЯО, які формують внутрішню систему забезпечення якості освіти. Ключовими питаннями кожного напряму Стратегії є формування і підтримання культури якості на всіх рівнях управління університету. Стратегія і Політика є публічними та відкритими і формуються із залученням всіх зацікавлених  сторін (внутрішніх  і зовнішніх  стейкголдерів).  

На сучасному етапі становлення Міжнародного європейського університету сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Політику у сфері якості, Стратегію розвитку, «Положення про організацію освітнього процесу» «Положення про освітню програму». Основними документами, що визначають і регламентують процеси забезпечення якості освіти є Настанова з якості,  Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, Кодекс академічної доброчесності. Оцінку потенціалу структурних підрозділів для подальшого стимулювання  рівня якості їх роботи регламентує Положення про рейтингові показники НПП та кафедр. За організаційною структурою внутрішня система якості охоплює 5 рівнів.ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас