+38 096 125 29 21
Please contact us to check academic transcript , WhatsApp/Telegram/Viber +380673772377 or check it online here

Європейська школа соціально-гуманітарних наук

Директор Європейська школа соціально-гуманітарних наук

Покатілова Олена Олександрівна

Сучасне життя не можливо уявити без знання іноземних мов. Ми живемо в глобальному світі, де активно відбувається процес взаємопроникнення різних культур, мов, релігій, які  створюють єдиний соціально-культурний простір.

Головним у цьому просторі є обмін думками, спілкування на рівні взаєморозуміння та обміну інформацією. Саме тому вміння трансформувати власні думки за допомогою іншої мови є надзвичайно актуальним і становить основу для такої професії справжнього майстра слова як перекладач.

У сучасному світі міжмовна та міжкультурна комунікація стає одним з головних чинників розвитку взаємостосунків між представниками різних країн та їх культурами! Невипадково говорять: «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина».

Наша Мовна школа забезпечить комплексну філологічну підготовку перекладача, сприятиме формуванню його культурного простору, теоретичних та практичних професійних навичок.

Мовна школа має за мету формування перекладача, який би не тільки вільно володів навичками перекладу усних і письмових текстів різних сфер, стилів і жанрів, а й вільно почувався в іншому соціально-культурному просторі. Наша Освітня Програма з підготовки перекладачів передбачає навчання майбутніх фахівців саме професії перекладача, яка є вкрай затребуваною сьогодні на ринку праці.

 У процесі підготовки відбудеться формування справжнього професіонала з перекладу, який буде володіти не тільки базовими знаннями та навичками, а й отримає широкий спектр знань від правил етикету до готовності здійснювати синхронний переклад на рівні міжкультурної комунікації.

Перекладацька діяльність досить складна, але надзвичайно потрібна й цікава. Навчитись основам цієї професії ми пропонуємо у нашій Мовній школі! Наше завдання: зробити із «людини-невидимки», як іноді називають перекладача, справжнього фахівця з перекладу різними мовами!  Ми пропонуємо погляд не професію перекладача, як на таку, що заслуговує на повагу та визнання. Перекладач має відчути себе «творчим», носієм не тільки своєї рідної мови, а й фахівцем із мови та культури іншої країни!

Ми пропонуємо наступні курси:

- курс з практики мовлення. Це постійне розширення базового словникового запасу (vocabulary) завдяки створенню певного студентського середовища. (перекладацькі студії, спілкування з носіями мови online та offline);

- курс з лінгвокультурології, що має на меті об’єднати знання з культури та історії країни, мова якої вивчається;

- курс з теорії та практики перекладу;

- курс з фонетики іноземної мови, що дасть змогу навчитися чіткій вимові та інтонуванню, а також включатиме корекційні фонетичні методики;

- курс з різних видів, форм та жанрів перекладу, який допоможе студентам обрати пріоритетний для них у майбутньому вид перекладацької діяльності.

Окремо ми пропонуємо курс з навичок користування електронними словниками у процесі письмового перекладу текстів професійного спрямування! Наші студенти матимуть змогу працювати з різними електронними програмами та платформами у мережі Internet, маючи під час навчання наставників-викладачів (tutors).

Мі пропонуємо унікальне студентське середовище, що складається з українських та іноземних студентів, в рамках Мовної школи працює Клуб Перекладачів художнього слова, участь у ньому сприятиме формуванню всебічно розвиненої особистості в широкому розумінні цього поняття.

Також мі пропонуємо курс з риторики української мови, вільне й грамотне володіння якою є передумовою для формування навичок перекладацької діяльності. Саме знання й володіння різними стилями рідної мови – запорука якісного професійного перекладу у будь-якій сфері діяльності. Отже, постійний зв’язок з рідною мовою для перекладача є надзвичайно важливим у процесі розуміння неадаптованої мовної інформації.

Не менш важливими курсами в рамках нашої Освітньої Програми вважаємо наступні: курси зі швидко читання та реферування текстів, а також практичний спецкурс з оволодіння навичками поведінки під час швидкого перекладу, тобто опрацювання способів уникнення стресової екстремальної ситуації під час синхронного перекладу!

Ми відкриваємо двері у широкій світ  перекладача, інтелектуальної й дуже важливої професієї, яка дає можливості у процесі професійної діяльності побачити інші країни, пізнати іншу культуру, іншу мову! Отже, переклад – це не тільки перехід з однієї мови в іншу, із однієї енциклопедії в іншу! Перекладач має усвідомлювати не тільки суто лінгвістичні правила, але й елементи культури у найширшому розумінні цього слова.

За словами всесвітньо відомого письменника, професора й перекладача з великим досвідом У. Еко: «процес перекладу – це завжди перемовини між автором та перекладачем, які повинні завершитися плідним компромісом. Переклад – це не є абсолютна точність, але є справжня чесність, порядність та повага до носія іншої мови, до його культури та особистості!»


«Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина».

«Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному європейському світі».

Школа здійснює підготовку професіоналів за такими напрямами та спеціальностями:

Філологія (ОКР: бакалавр)

 • Переклад. Англійська мова та література;
 • Переклад. Німецька та англійська мова і література;
 • Перклад. Французька та англійська мова і література;
 • Переклад. Польська мова та література.

Філологія (ОКР: магістр)

 • Переклад. Англійська мова та література;
 • Переклад. Німецька мова та література;
 • Переклад. Французька мова та література;
 • Переклад. Польська мова та література.

Фахівці яких ми готуємо:

 • наукові та технічні перекладачі,
 • перекладачі ЗМІ,
 • синхронні перекладачі конференції,
 • комунальні перекладачі,
 • судові перекладачі,
 • теоретики перекладу,
 • викладачі «перекладу» як теоретичної дисципліни.

Мінімальна кількість балів для вступу: 100 балів.

Можливості працевлаштування:

 • викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти різних рівнів акредитації,
 • фахівець в дослідницьких організаціях у центрах дозвілля та відпочинку, спеціаліст з обробки аналітичних даних,
 • референт-перекладач,
 • фахівець в управлінських та соціальних структурах, спічрайтер.

Чому варто обирати нас?

☑️ Інтерактивне навчання

Застосування в освітньому процесі найсучасніших інформаційних технологій, програмного забезпечення і технічних засобів

☑️ Міжнародні стандарти навчання

Досвідчені вітчизняні та іноземні викладачі. Сучасні методи навчання. Практика у зарубіжних університетах. Міжнародні модулі освіти.

☑️ Практична орієнтація

Використання сучасних інформаційних програм. Можливість комунікації із носіями мови.

☑️ Фундація на дослідницьких засадах

Програма передбачає дві практики: соціально-комунікативну та виробничу; обов’язковим є вивчення однієї із західноєвропейських мов. Акцент робиться на науково-дослідній роботі майбутнього фахівця-філолога.

Співробітники школи

Директор мовної школи: кан.пед.наук, доц. каф. Суспільних наук та мовної підготовки Покатілова Олена Олександрівна

Фахівці, що співпрацюють зі школою:

док.філ.наук проф. Дмитренко Вікторія Ігорівна

док.філ.наук проф. Мозговий Іван Павлович

док.пед.наук Нікітіна Алла Василівна

док.хабілітований гуманіт. наук, проф. Артур Себастіан Брацкі

кан. філ. наук, доц. Крижановська Ольга Олександрівна

старш. викл. каф. Височанська Тетяна Миколаївна

Співпраця мовної школи із зарубіжними представницькими установами:

 • Німецький Гете-інститут в Україні (“Goethe-Institut“);
 • Французький інститут в Україні (“Institut français d'Ukraine”);
 • Американські Ради для міжнародної освіти в Україні (“American Councils for International Education”);
 • Британські Ради в Україні (“British Council Ukraine”);
 • Гданський університет (Польща) (“Uniwersytet Gdanski Polska”);
 • та ін., щодо спільної системної роботи з пропаганди культури зарубіжних країн в Україні та української культури за кордоном.

Можливий вступ без ЗНО. Абітурієнт зараховується у польський ВНЗ – через Міжнародний Європейський Університет за Українсько-польською програмою на 1-й курс бакалаврату або магістратури без ЗНО.

Отримані у мовній школі знання надають можливість скласти міжнародні іспити при Міжнародному європейському університеті: IELTS, SAT, OET, TOEFL, ECL.

+380635662936

Приймальна комісія:

+38 096 125 29 21

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 096 125 29 21

Email

Приєднатися до нас

Контакти

Ректорат

+380 67 377-23-77
+380 44 338-00-43

Приймальна комісія

+38 096 125 29 21

+38 063 169 98 67

Foreign students department

+380507133624

Наша адреса

проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187