+38 044 338 00 43

Кафедра менеджменту

manager1Гуцалюк Олексій Миколайович

завідувач  кафедри,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України

У 2010 році з відзнакою закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ. 

У 2019 році здобув ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті. 

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2020 році пройшов стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2020 році успішно склав іспит та отримав міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 7 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.


 

manager2Бойко Олена Володимирівна

професор кафедри,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України

У 1998 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2009 році здобула другу вищу освіту в магістратурі Класичного приватного університету за спеціальністю «Державна служба».

У 2016 році закінчила докторантуру і захистила дисертацію «Науково-методологічні основи розвитку ринку транспортних послуг країни» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2016 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2019 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 5 монографій, 3 навчально-методичні посібники, 3 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та прикладні проблеми управління розвитком підприємств базових галузей національної економіки.

 


manager3Гаврилова Наталія Валеріївна

доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік, контроль  і аналіз господарської діяльності».

З 2005 по 2009 роки навчалась в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

У 2010 році захистила дисертацію «Методи управління інвестиційною діяльністю підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 35 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, менеджмент стратегічного розвитку підприємства.


manager4Дідовець Ірина Володимирівна

доцент кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка та управління».

З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

У 2007 році захистила дисертацію «Підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості територіальної громади міста» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники, 2 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc). 

Коло наукових інтересів: аспекти підвищення ефективності управління розвитком і конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах трансформацій і змін. 

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного Європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному Європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43