+38 044 338 00 43

Спорт та здоров'я

Основні завдання Міжнародного європейського університету у сфері спорту та здоров'я здобувачів є:

 • сприяння гармонійному розвитку особистості, активній громадській позиції та національно-патріотичному вихованню, профілактиці асоціальної поведінки;
 • збереження психічного, психологічного, фізичного і морального здоров’я студентів та співробітників університету;
 • виховання всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;
 • залучення студентів і співробітників університету до процесу зміцнення здоров’я шляхом формування здорового способу життя, регулярних занять фізичною культурою і спортом;
 • пропаганди ведення здорового способу  життя  та  впровадження відповідних принципів та ідеалів під час навчання, роботи, побуту та відпочинку;
 • формування у свідомості студентів потреби в руховій активності, як необхідної складової здорового способу життя та запоруки успішного розвитку в процесі життєдіяльності;
 • створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій, команд з різних видів спорту;
 • проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та відрядження збірних команд університету на змагання;
 • організація та обслуговування рекреаційної зони для відпочинку, озеленення території університету;
 • створення бази навчально-виробничої практики з ботаніки та фармакогнозії для студентів університету; створення, збереження та поповнення колекції рослин;
 • популяризація серед студентів та співробітників університету досягнень в галузі ботаніки, охорони навколишнього середовища, рослинництва та селекції, декоративного садівництва та ландшафтної архітектури;
 • надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.

 У МЄУ створені відповідні умови та можливості для задоволення різнобічних інтересів студентів, працівників університету у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту;

 • проводиться організація пропаганди здорового способу життя, запровадження фізичної культури та спорту в системі навчання, роботи, побуту і відпочинку студентів і співробітників університету;
 • організація та проведення навчально-тренувальної, інформаційно-методичної, організаційно-масової та виховної роботи, масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, тренінгів, семінарів, нарад, конгресів, конференцій, брифінгів, круглих столів з питань, що належать до психічного, психологічного, фізичного і морального здоров’я;
 • організація, проведення та забезпечення контролю за навчально-тренувальним процесом в спортивних секціях, групах, збірних командах, клубах за спортивними інтересами, створення необхідних умов для росту майстерності студентів-спортсменів;
 • розроблення та апробація фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
 • підготовка відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участь в їх розробці;
 • проведення моніторингу щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення студентів та співробітників університету до занять масовим спортом;
 • налагодження зв’язків з міжнародними організаціями та закладами вищої освіти з питань організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
 • створення і відтворення повноцінного паркового ландшафту, сформованого у тому числі оранжереями, розаріями та іншими природними елементами.
Крім занять у спортивній залі та на стадіоні, студенти та викладачі мають змогу відвідувати заняття з фітнесу, пілатесу, степ-аеробіки, тощо. 
ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43