+38 044 338 00 43

ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ШКОЛА

Вітаю вас у просторі Європейської юридичної школи!

Чи замислювались ви над тим, що потрібно для гармонійного співіснування мільйонів різноманітних частинок, з яких складається об`ємне поняття «наш світ»? Якщо ви вже маєте відповідь на це складне питання, або хочете її віднайти – то ви на правильному шляху. Адже відповідь на це питання лежить у правовому полі – тобто, у царині компетенції правників. Відносини між людьми, країнами, установами – все це регулюється за допомогою законів та правових актів, а на сторожі дотримання гармонії та рівноправ’я  в усіх процесах взаємовідносин стоять компетентні та обізнані правники.

Професія юриста – це не тільки престиж, а й велика відповідальність. Саме тому молоді фахівці мають володіти глибокими знаннями у обраній професії.

Ми готуємо справжніх спеціалістів і виховуємо в кожному з них любов до професії, повагу до закону і високу фахову відповідальність.

У своїх освітніх програмах ми спираємось на багатий досвід української та європейської правової школи.

Виклики, які ставить сьогодення перед молодими фахівцями, досить серйозні, і це вимагає від майбутнього правника цілковитої відданості своїй професії, розуміння усіх процесів, які відбуваються не тільки у галузі, а й у світі.

Європейська юридична школа Міжнародного Європейського Університету гарантує здобувачам знань новітні освітні програми, можливість застосувати на практиці отримані знання та повне заглиблення у професію. Наші молоді спеціалісти зможуть гідно конкурувати на  сучасному ринку праці і стати затребуваними фахівцями. 

Ласкаво просимо до Європейської юридичної школи!

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені  компетентностями,необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і принципів, процесу право творення, змісту основних правових інститутів і галузей права, для здійснення правозастосування у різних сферах суспільних відносин та втілення етичних стандартів правничої професії у практичну діяльність.

Особливості освітньо-професійної програми

Навчальна програма спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та формування практичних умінь і навичок у процесі практичної підготовки за спеціальністю 081 «Право».

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої практики в установах та організаціях чи їх підрозділах, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, юридичній клініці університету.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально правові норми та механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер  суспільної діяльності тощо. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного, так і іншого спрямування.

Ключові програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть давати правовий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю; демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи; пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права; демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас