1. Головна
 2. Правила прийому, навчання та проживання іноземних студентів

Правила прийому, навчання та проживання іноземних студентів

Умови вступу іноземних громадян у Міжнародний Європейський університет

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Міжнародний Європейський університет  відбувається згідно «Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (Наказ Міністерства освіти і науки України 1541 від 01/11/2013) згідно з обраними спеціальностями та спеціалізаціями. Кандидатів на навчання, котрі володіють українською мовою і мають документи, які це засвідчують, зараховують до Міжнародний Європейський університет (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АБ №175530) за результатами співбесіди. Вступна співбесіда проводиться з 20 серпня до 20 вересня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання по спеціалізаціям: «Медицина», «Менеджмент», «Менеджмент і бізнес-адміністрування».

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських закладів вищої освіти за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем повинні в обов’язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів у Міністерстві освіти та науки України.

Іноземні громадяни, які бажають навчатись в університеті, але не володіють українською мовою, зараховуються у Міжнародний навчальний центр для україномовної підготовки до вступу у заклади вищої освіти України. Після навчання (згідно з затвердженими навчальними програмами) та успішного складання випускних екзаменів видається сертифікат для вступу у заклади вищої освіти України за інженерно-технічними, медико-біологічними, гуманітарними спеціальностями. Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс і не склали іспитів, повертаються додому або, якщо бажають, вступають на повторний курс.

Щоб отримати запрошення на навчання іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації університету із запитом щодо вступу в Міжнародний Європейський університет.

Запит можна відправити за такими адресами:

E-mail: intdep@ieu.edu.ua, ieu.invitation@gmail.com

WhatsApp, Viber, Telegram: +38 094 906 5073

Поштова адреса: Україна м. Київ, вул. Олевська, буд. 3А

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта);
 • копія документа про повну середню освіту і додатку з навчальними дисциплінами та отриманими оцінками (одержані бали);
 • копію підписаної заяви на згоди на обробку персональних даних;
 • в листі вказати назву спеціальності та країну отримання візи.

Університет розглядає отримані документи і при відповідності документів встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання, та направляє візову підтримку в Посольство України.

Для отримання в’їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (в запрошенні на навчання буде вказано, до якої саме) із заявою про отримання в’їзної візи за оригіналом запрошення на навчання у Міжнародний Європейський університет.

Документи про освіту повинні бути затверджені у центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також, повинна бути в наявності копія перекладених українською мовою документів про освіту, завірена нотаріально. При отриманні візи, всі вказані документи проходять легалізацію в посольстві України. Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити університет про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорту. При ненаданні цієї інформації, і відповідно – відсутності представника університету, іноземний громадянин може бути повернений назад на батьківщину.

Після прибуття в Україну іноземні громадяни повинні звернутись до Державної міграційної служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії в’їзної візи в Україну.

Громадянам, які порушують ці умови, буде відмовлено в реєстраційних документах для перебування в Україні.

Документи, необхідні для зарахування в Міжнародний Європейський університет

 • паспорт з візою для в’їзду в Україну;
 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 • 16 фотокарток розміром 30х40 мм;

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян у Міжнародний Європейський університет можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: intdep@ieu.edu.ua, ieu.invitation@gmail.com або у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 094 906 5073