1. Головна
  2. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Науково-дослідна робота студентів університету – це: науково-дослідна робота в межах навчального процесу (курсові та магістерські роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); робота, що виконується індивідуально поза графіком навчального процесу (участь студентів і магістрантів у діяльності студентських науково-дослідних гуртків; публікація наукових статей; участь в олімпіадах і наукових конкурсах; публікація тез доповідей на конференції).

Усі студенти, аспіранти та докторанти університету беруть активну участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих науковців «Міжнародна європейська наука і вища освіта», за підсумками якої видається збірник тез доповідей.

Із 2020 року в університеті видається «Вісник молодих науковців Міжнародного європейського університету». У збірнику публікують наукові статті студентів і магістрантів, які роблять перші кроки в науковій діяльності. Розміщуючи результати своїх досліджень на сторінках збірника, молоді науковці можуть набути досвіду написання наукових статей, познайомитися з науковою діяльністю своїх колег, концепціями та напрямами розвитку різних сфер науки. Тематика статей, які друкуються в збірнику «Вісник молодих науковців Міжнародного європейського університету», різноманітна і охоплює актуальні проблеми медичних, економічних, юридичних наук, державного управління, туризму, соціальних комунікацій. Публікації молодих науковців – це частина майбутніх магістерських та науково-дослідних робіт університету.