1. Головна
 2. Структура університету

Структура університету

 

 • Президент
  • Бухгалтерія
  • Відділ внутрішнього аудиту
  • Відділ кадрів
  • Ректор
   • Проректор з наукової роботи
    • Науковий відділ
    • Редакційно-видавничий відділ
    • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених
    • Навчально-наукова бібліотека
   • Проректор з науково-педагогічної роботи
    • Навчально-методичний центр
    • Центр забезпечення якості освіти
    • Студентська рада
    • Відділ ліцензування та акредитації
    • Відділ практики
   • Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
    • Міжнародний відділ
    • Відділ по роботі з іноземними студентами
    • Міжнародний навчальний центр
     • Підготовче відділення для іноземних студентів
     • Мовний центр
   • Проректор з АГР
    • Відділ з охорони праці та техніки безпеки
    • Господарський відділ
    • Відділ матеріально-технічного забезпечення
    • Гуртожитки
    • Комплекс громадського харчування
    • Спортивно-оздоровчий комплекс
  • Вчена рада
  • Приймальна комісія
  • Ректорат
  • Юридичний відділ
  • Відділ роботи з ЄДЕБО
  • Інформаційно-аналітичний відділ
  • Загальний відділ
  • Навчально-науковий інститут «Європейська медична школа»
  • Директор
   • Заступники Директора
   • Навчальний відділ по роботі зі студентами
   • Вчена рада Європейської медичної школи
   • Університетська клініка
   • Відділ з лікувальної роботи
   • Симуляційний центр
   • Медичний пункт
   • Кафедра анатомії, гістології та оперативної хірургії
   • Кафедра медичної  та біологічної фізики, інформатики та вищої математики
   • Кафедра суспільних наук та мовної підготовки
   • Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
   • Кафедра хімії та фармакології
   • Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, гігієни та екології
   • Кафедра фізіології, патофізіології та патоморфології з курсом судової медицини
   • Кафедра психіатрії, неврології, психології, фізичної реабілітації  і спортивної медицини
   • Кафедра внутрішньої медицини та професійних хвороб
   • Кафедра хірургії
   • Кафедра педіатрії
   • Кафедра фтизіатрії, інфекційних хвороб та дерматології, венерології
   • Кафедра акушерства і гінекології
  • Навчально-науковий інститут «Європейська школа бізнесу»
  • Директор
   • Вчена рада Європейської школи бізнесу
   • Заступник Директора
    • Кафедра менеджменту
    • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
    • Кафедра медичного та фармацевтичного менеджменту