+38 044 338 00 43

Перелік спеціальностей

 • 22 «Охорона здоров’я
 • 222 «Медицина»
 • Термін навчання – 6 років
 • Форма навчання – денна

Орієнтовний перелік предметів:

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи біоетики та біобезпеки
 • Охорона праці в галузі
 • Медична інформатика
 • Медична біологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Медична хімія
 • Медичне право України
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Основи психології
 • Фізичне виховання
 • Медична та біологічна фізика
 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Судова медицина
 • Медичне право України
 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Історія України та української культури
 • Теорія і практика професійної мовної комунікації
 • Культура мовлення
 • Світова цивілізація
 • Краєзнавство
 • Релігієзнавство
 • Культурологія
 • Логіка, формальна логіка
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Теорія пізнання та медицина
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Сестринська практика
 • Внутрішня медицина
 • Ендокринологія
 • Медична генетика
 • Педіатрія
 • Хірургія
 • Акушерство і гінекологія
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Медична психологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Професійні хвороби (зокрема, радіаційна медицина)
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Онкологія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Дитяча хірургія
 • Нейрохірургія
 • Травматологія і ортопедія
 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Виробнича лікарська практика
 • Внутрішня медицина
 • Клінічна біохімія
 • Основи рефлексотерапії
 • Фтизіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

dogovir military department

 • 07 «Управління та адміністрування»
 • 073 «Менеджмент»
 • Перший (бакалаврський) рівень
 • Форма навчання – денна
 • Термін навчання – 4 роки

Орієнтовний перелік предметів:

 • Теорія організації
 • Менеджмент і адміністрування
 • Теорія організації
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління організаціями
 • Маркетинг; PR та рекламні технології
 • Бренд-менеджмент
 • Електрона комерція
 • Інформаційні системи і технології
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Організація підприємницької діяльності
 • Бізнес-комунікації
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні бізнес-стратегії.
 • 07 «Управління та адміністрування»
 • 073 «Менеджмент»
 • Освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
 • Другий (магістерський) рівень
 • Форма навчання – денна
 • Термін навчання – 1 рік 10 місяців

Орієнтовний перелік предметів:

 • Глобальні проблеми сучасності
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Менеджмент організацій
 • Фінансовий менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Корпоративне управління
 • Інформаційні системи та технології в управлінні
 • Інтелектуальна власність
 • HR-менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління підприємницькою діяльністю
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Лідерство
 • Переговори/бізнес-комунікації
 • Управління якістю
 • Управління проєктами та програмами
 • Управління змінами
 • Виробнича практика
 • Кваліфікаційна робота магістра
 • Управлінське консультування
 • Управлінський облік
 • Інноваційний розвиток підприємств
ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас