+38 044 338 00 43

Пільги, знижки, гранти

Інформаційні матеріали

щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом,
на першочергове зарахування, на зарахування на підставі співбесіди, цільового направлення, та осіб, які досягли визначних успіхів
у вивченні профільних предметів

Вступник до вищого навчального закладу пред’являє особисто документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (вступники на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку форми 086-о; паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – особи, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та документи, що підтверджують його право на вступ поза конкурсом, на першочергове зарахування, на зарахування на підставі співбесіди, цільового направлення, а також документи, що підтверджують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів. Усі копії документів засвідчує оригіналами вищий навчальний заклад, до якого вони вступають, або в установленому законодавством порядку.

Категорії осіб, які мають право на вступ поза конкурсом відповідно до
пункту 13.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

КатегоріяНеобхідні документиПримітка
 

І. Особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право

Учасник бойових дій
(стаття 12).
 • Посвідчення учасника бойових дій.
 
Неповнолітні діти учасників бойових дій, які загинули, або таких, що померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що трапилися під час воєнних дій (стаття 15).
 • Свідоцтво про народження вступника; 
 • свідоцтво про смерть учасника бойових дій;
 • довідка встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з воєнними діями на території інших держав із підписом, засвідченим печаткою;
 • посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
 
 

ІІ. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»)

Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки.
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з:
а) позбавленням батьків батьківських прав;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
б) відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
в) визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
г) відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
д) розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їхнє місцеперебування;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
е) тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
є) підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; безпритульні діти.
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
Особи від 18 до 23 років з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • копія рішення на подання служби у справах дітей про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини.
 
Натепер питання надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, регулює Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 (далі – Порядок), що набрала чинності 17.10.2008.
Відповідно до пункту 22 Порядку, районна, районна в мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської чи районної в місті ради за місцем походження дитини на подання служби у справах дітей ухвалює рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначене рішення – це офіційний документ, який підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
У рішенні зазначають прізвище, ім’я, по батькові дитини, дату народження, обставини, за яких вона залишилася без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форму влаштування дитини.
У разі дітей, які посиротіли до 17 жовтня 2008 року і щодо яких не ухвалено окремого рішення про надання статусу, можна застосовувати витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який роздруковують з єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і який засвідчує в установленому порядку керівник органу опіки та піклування.
Тут і далі, якщо право особи на пільгу залежить від досягнення нею певного віку (зокрема, 18 або 23 років), вона може скористатися цим правом, якщо не досягла зазначеного віку на момент подання документів до вищого навчального закладу. Навіть якщо документи подають у день досягнення зазначеного віку, особа ще має пільгу. Особи, які подають документи вже на наступний день після досягнення вказаного віку, права на пільгу не мають.
 
 

ІІІ. Інваліди I та II групи та діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) (Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»)

Інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності).
 
Діти-інваліди
 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги).
Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому має бути чітко зазначено прізвище, ім’я, по батькові та рік народження дитини-інваліда.
 

IV. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право
(документи, що дають право на пільги, мають бути видані
або перереєстровані після 6.06.1996)

1 категорія
(пункт 26 статті 20).
 • Посвідчення синього кольору серії А та вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2).
 
2 категорія
(пункт 26 статті 20, беручи до уваги пункт 1 статті 21).
 • Посвідчення сірого кольору серії Б, посвідчення світло-зеленого кольору серії Б (див. зразок у додатку 2).
 
3 категорія
(пункт 6 статті 22).
 • Посвідчення зеленого кольору серії Б (див. зразок у додатку 2);
 • довідка про місце постійного проживання на території радіоактивного забруднення, підтверджена реєстрацією у паспорті, цільове направлення, копія договору.
За умови вступу поза конкурсом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – цільове направлення за підписом, засвідченим гербовою печаткою міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового і мисливського господарства, головних управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Засвідчена копія договору між вищим навчальним закладом та Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4 категорія
(пункт 6 статті 22, беручи до уваги пункт 1
статті 23).
 • Посвідчення коричневого кольору серії В (див. зразок у додатку 2);
 • Довідка про місце постійного проживання на території радіоактивного забруднення, підтверджене реєстрацією у паспорті, цільове направлення, копія договору.
За умови вступу поза конкурсом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – цільове направлення за підписом, засвідченим гербовою печаткою міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового і мисливського господарства, головних управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Засвідчена копія договору між вищим навчальним закладом та Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Діти до 18 років – інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).
 • Посвідчення жовтого кольору серії Д та вкладка до посвідчення дитини, засвідчена печаткою облдержадміністрації, міськдержадміністрації мм. Києва та Севастополя (див. зразок у додатку 2).
 
Діти до 18 років, у яких померли батьки, що належать до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20, беручи до уваги частину 2 статті 20 та частину 2 статті 21).
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • свідоцтво про смерть (одного чи обох) батьків;
 • експертний висновок про смерть (одного чи обох) батьків, де встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, та посвідчення категорії батьків (див. зразок у додатку 2).
Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або висновок військово-лікарських комісій у системі МВС та Міноборони, засвідчених місцевим управлінням праці та соціального захисту населення.
Діти до 18 років, у яких померли батьки з категорії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що належать до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20 через частину 2 статті 22).
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • свідоцтво про смерть (одного чи обох) батьків;
 • експертний висновок про смерть (одного чи  обох) батьків, де встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, та посвідчення категорії батьків (див. зразок у додатку 2).
Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або висновок військово-лікарських комісій у системі МВС та Міноборони, засвідчених місцевим управлінням праці та соціального захисту населення.
Діти до 18 років, батьки яких належать до 1 категорії
(частина 2 статті 20, беручи до уваги пункт 26 статті 20).
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • посвідчення 1 категорії батька (матері) із вкладкою встановленого зразка (див. зразок вкладки у додатку 2);
 
 

V. Особи, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право

Шахтарі, що мають стаж підземної роботи щонайменше три роки.
 • Довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону України № 345 «Про підвищення престижності шахтарської праці», або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому перебуває на пенсійному обліку та отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону № 345, за підписами керівника управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, засвідченими відповідною печаткою;
 • копія або виписка з трудової книжки з підписами, засвідченими печаткою відділу кадрів.
Довідка за підписами керівника відділу та керівника підприємства (шахтоуправління), засвідчена відповідною печаткою юридичної особи, на якій зазначено ідентифікаційний код цієї особи.
Діти, батьки яких мають стаж підземної роботи щонайменше п’ятнадцять років.
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • довідка відділу кадрів підприємства (шахтоуправління), у якому зберігаються трудові книжки працівників, що виконують видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону № 345 або довідка управління Пенсійного фонду України, у якому перебуває на пенсійному обліку і отримує пенсію працівник, що виконував видобувні, шахтобудівні роботи, зазначені у статті 1 Закону № 345, за підписами керівника управління та начальника відділу пенсійного забезпечення, засвідченими відповідною печаткою;
 • копія або виписка з трудової книжки з підписами, засвідченими печаткою відділу кадрів.
Довідка за підписами керівника відділу кадрів та керівника підприємства (шахтоуправління), засвідчена відповідною печаткою юридичної особи, на якій зазначено ідентифікаційний код цієї особи.
Діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві.
 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного або обох батьків та один із таких документів:
 • посвідчення члена сім’ї загиблого шахтаря;
 • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1).
 
Діти шахтарів-інвалідів I та II групи.
 • Свідоцтво про народження вступника та пенсійне посвідчення батька (матері) – шахтаря, у якому зазначена група та причина інвалідності, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності, та один із таких документів:
 • висновок МСЕК про наявність причинного зв’язку інвалідності з трудовим каліцтвом;
 • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1).
Висновок МСЕК має бути підписаний головою МСЕК (підпис розшифрований і засвідчений печаткою).
 

VІ. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, у разі вступу на навчання за гірничими спеціальностями (Указ Президента України № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 )

Діти, чиї батьки загинули на вугледобувних підприємствах, у разі вступу на навчання за гірничими спеціальностями.
 • Свідоцтво про народження вступника, свідоцтво про смерть одного з батьків та один із таких документів:
 • посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на пільги;
 • вкладка, в якій зазначено права та соціальні гарантії члена сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством.
 
Діти, чиї батьки стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, у разі вступу на навчання за гірничими спеціальностями.
 • Свідоцтво про народження вступника та посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група та причина інвалідності);
 • Довідка МСЕК, у якій зазначено причинний зв’язок інвалідності з трудовим каліцтвом.
 • Довідка МСЕК має бути підписана головою МСЕК (підпис розшифрований і засвідчений печаткою).
VІІ. Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (Указ Президента України № 217 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
від 21.02.2002 )
Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.
 • Свідоцтво про народження вступника, свідоцтво про смерть одного з батьків та один із таких документів:
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця;
 • витяг із наказу військової частини або довідка з військкомату про факт загибелі військовослужбовця; довідка з правоохоронного органу, де співробітник правоохоронних органів проходив службу, про смерть у зв’язку з виконанням службових обов’язків з підписами уповноважених осіб, засвідченими печатками.
 
 

VІІІ. Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до Постанови Кабінету Міністрів України № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників» від 9.01.2008

Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька».
 • Свідоцтво про народження вступника та свідоцтво про смерть одного з батьків, а також один із таких документів:
 • Посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на відповідні пільги та компенсацію;
 • вкладка, в якій зазначено права та соціальні гарантії члена сім’ї загиблого шахтаря, передбачені законодавством.
 

Категорії осіб, які відповідно до пунктів 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Умов прийому до вищих навчальних закладів України мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів

КатегоріяПотрібні документиПримітка
Інваліди I та II групи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності).
 
Діти-інваліди
 • Посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги).
Якщо посвідчення видано одному з батьків, у ньому має бути чітко зазначено прізвище, ім’я, по батькові та рік народження дитини-інваліда.
Інваліди I та II групи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • Пенсійне посвідчення, у якому зазначена група інвалідності, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, у якому зазначена група інвалідності.
 
Діти-інваліди до 18 років.
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.
Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому має бути чітко зазначено прізвище, ім’я, по батькові та рік народження дитини-інваліда; посвідчення має бути засвідчено печаткою органу, що його видав.
Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу.
 • Військовий квиток.
У військовому квитку має бути зазначено факт проходження військової служби.
Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу
 • Військовий квиток.
У військовому квитку має бути зазначено факт проходження або звільнення з військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (у разі вступу на заочну форму навчання).
 • Військовий квиток.
У військовому квитку має бути зазначено факт проходження військової служби.
Особи, які мають захворювання, вказані в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не зміг забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання академічної успішності.
 • Довідка про хворобу згідно з Переліком.
Довідка має бути видана у порядку, визначеному листом Міністерства охорони здоров’я від 24.04.2009 № 04.04.44-8-325.
Довідку лікувально-профілактичного закладу видає за місцем проживання вступника і оформлює лікарсько-контрольна комісія закладу, беручи до уваги Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затверджений Наказом МОН та МОЗ України № 124/95 від 25.02.2008.
Довідку видають на запит вступника, батьків вступника або осіб, що їх замінюють, у довільній формі за підписом керівника лікувально-профілактичного закладу та засвідчують круглою печаткою закладу.
Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році та раніше (у разі вступу і на денну, і на заочну форми навчання).
 • Документ про здобуття повної загальної середньої освіти, виданий у 2007 році та раніше.
 
Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
 • Документ про здобуття повної загальної середньої освіти у 2011 році за кордоном.
 

Категорії осіб, які вступають до вищих навчальних закладів за цільовим прийомом
відповідно до пункту 10.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України

КатегоріяНеобхідні документиПримітка
І. Особи, які мають цільове направлення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» від 29.06.1999
Мешканці сільської місцевості або селищ міського типу.
 • Цільове направлення.
Цільове направлення за підписом міністра освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь Держкомзему, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь лісового й мисливського господарства, головних управлінь освіти й науки, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, засвідчене гербовою печаткою.

Категорії осіб, які відповідно до пунктів 11.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України мають право на зарахування за результатами співбесіди (згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
(Документи, що дають право на пільги, мають бути видані або перереєстровані після 6.06.1996)

КатегоріяНеобхідні документиПримітка
1 категорія
(пункт 26 статті 20).
 • Посвідчення синього кольору серії А та вкладка до посвідчення, засвідчена печаткою облдержадміністрації (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
 
2 категорія
(пункт 26 статті 20, беручи до уваги пункт 1 статті 21)
 • Посвідчення сірого кольору серії Б, посвідчення світло-зеленого кольору серії Б (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
 
Діти до 18 років – інваліди у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).
 • Посвідчення жовтого кольору серії Д та вкладка до посвідчення дитини, скріплена печаткою облдержадміністрації, міськдержадміністрації мм. Києва та Севастополя (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
 
Діти віком до 18 років, які постраждали у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
(пункт 4 частини 3 статті 30).
 • Посвідчення жовтого кольору серії Д (див. зразок у додатку 2) та довідка про підстави для присвоєння категорії постраждалого після досягнення повноліття, видана облдержадміністрацією за місцем проживання дитини;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
Довідку про присвоєння категорії після виповнення 18 років має видати обласна державна адміністрація з підписом, засвідченим гербовою печаткою.
Діти віком до 18 років, у яких померли батьки, що належать до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20, беручи до уваги частину 2 статті 20 та частину 2 статті 21).
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • свідоцтво про смерть (одного чи обох) батьків;
 • довідка про смерть (одного чи обох) батьків, де встановлено зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою, та посвідчення категорії батьків (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
Довідку має видати районна або обласна державна адміністрація з підписом, засвідченим гербовою печаткою.
Діти до 18 років, у яких померли батьки – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що належать до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
(пункт 26 статті 20, беручи до уваги частину 2 статті 22).
 • Свідоцтво про народження вступника;
 • свідоцтво про смерть (одного чи обох) батьків;
 • довідка про смерть (одного чи обох) батьків, де встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, та посвідчення категорії батьків (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
Довідка має видати районна або обласна державна адміністрація з підписом, засвідченим гербовою печаткою.
Діти віком до 18 років, батьки яких належать до 1 категорії
(частина 2 статті 20, беручи до уваги пункт 26 статті 20).
 • Свідоцтво про народження вступника та посвідчення про категорію батьків;
 • вкладка до посвідчення (див. зразок у додатку 2);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).
 

Категорії осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних дисциплін і мають право на зарахування поза конкурсом відповідно до пункту 12.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас