+38 096 125 29 21
Please contact us to check academic transcript , WhatsApp/Telegram/Viber +380673772377 or check it online here

Запитання вступників

Форма зворотнього зв'язку

1. Що таке ліцензійний обсяг?

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. Міжнародний Європейський Університет не має місць державного замовлення, а лише контрактні місця. Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.


 2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до МЄУ?

На нашому сайті https://ieu.edu.ua/ можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету та іншу цікаву і корисну інформацію для абітурієнтів.

У членів Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою:

проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187 (метро Теремки)

     Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії

  • +38 044 338 00 43
  • +38 093 338 00 43

     Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: 


 3. Як відбуватиметься зарахування до МЄУ у 2021 році?

Зарахування до МЄУ у 2021 році відбуватиметься за результатами конкурсного відбору відповідно до Правила прийому 2021.


 4. У якій формі подаються заяви для вступу до ЗВО?

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім випадків, визначених у цьому розділі Правил прийому МЄУ;

- тільки в паперовій формі:

для реалізації права на вступ на підставі співбесіди відповідно до Правил прийому ПЗВО МЄУ;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту; - разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених розділом VІІ Правил прийому МЄУ; - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі, а далі документи, що підтверджують право на вступ на підставі співбесіди, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно Правил прийому МЄУ. Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти, першочергового зарахування (Накази Міністерства освіти України № 697 і № 560), у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (скан-копії) підтвердних документів.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошт фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених випадків у цьому розділі Правил прийому МЄУ;

- тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у МЄУ відповідно до Правил прийому;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому МЄУ;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на підставі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освіти, на підставі якого відбувається вступ, інформації про який немає в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії МЄУ.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошт фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2, подають заяви тільки в паперовій формі.

4. Заява в електронній формі подається вступником заповненням електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією ПЗВО «МЄУ» у порядку, визначеному законодавством. Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на підставі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії МЄУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.


 5. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступенів «Бакалавр» та «Магістр» у МЄУ?
- На основі результатів ЗНО можна вступити на такі освітні програми: https://ieu.edu.ua/docs/dodatok/dod1.pdf
- Без ЗНО можна вступити на такі освітні програми: https://ieu.edu.ua/vstup/vstup-bez-zno

 6. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?

Ні, не можна. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.


 7. Чи можна подавати копії документів?

Так. Подаються виключно копії документів, що відповідають переліку, визначеному правилами прийому до МЄУ на обрану вступником спеціальність.

 


 8. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС «Бакалавр»?

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  •  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  •  копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  •  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  •  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому ПЗВО «МЄУ»);
  •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 9. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів.

  Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.


 10. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

 Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу.
Умовою поселення студентів на другому і вищих курсів є достатній бал з рейтингу студента.


 11. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?

МЄУ підписано ряд угод з провідними університетами та клініками Європи та інших країн, де студенти мають можливість здобути досвід.

Форма зворотнього зв'язку

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 096 125 29 21

Email

Приєднатися до нас

Контакти

Ректорат

+380 67 377-23-77
+380 44 338-00-43

Приймальна комісія

+38 063 169 98 67

Foreign students department

+380507133624

Наша адреса

проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187