+38 044 338 00 43

Європейська школа бізнесу

ebs header 1 

Європейська школа бізнесу  це новітній навчально-науковий інститут, який поєднав кращі традиції підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – економістів, менеджерів, бізнес-адміністраторів, маркетологів, обліковців, фінансистів, організаторів підприємницької та біржової діяльності, технологів і управлінців у сфері готельно-ресторанної справи й туризму – з методиками міжнародних і європейських закладів вищої освіти, провідних наукових установ. Невід’ємна складова навчання у цьому інституті – практичне застування здобутих вмінь, навичок і компетенцій на базах підприємств – лідерів галузей.

У 2020–2021 навчальному році ми запрошуємо абітурієнтів до вступу на ліцензовані спеціальності «Менеджмент» (бакалавріат) та «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»; магістратура).

БакалавратМагістратура
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Спеціалізація:
«Менеджмент»«Менеджмент і бізнес-адміністрування»
Термін навчання:
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців

Менеджмент і бізнес-адміністрування – це мистецтво управління організацією та бізнесом в умовах нестабільності та конкуренції бізнес-середовища.Бакалаври та магістри з менеджменту і бізнес-адміністрування – це фахівці з вищою економічною освітою у сфері управління та адміністрування бізнесом, сформований високопрофесійний кадровий потенціал, що прагне особистісного розвитку і кар’єрного зростання та відповідає високим інтелектуальним і академічним стандартам.Бакалаврська програма з менеджменту спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які усвідомлюють важливість грамотного управління підприємством і бізнесом на міському й регіональному рівні, мають необхідні знання та навички, оперативно реагують на потреби підприємств у інноваційних процесах.Магістр із бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) – це ступінь, визнаний на міжнародному рівні, призначений для підготовки студентів до кар’єри в бізнесі та управлінні. Однак MБA може стати в нагоді не лише у світі бізнесу. Цей ступінь може бути корисний і для тих, хто працює управлінцем у громадських організаціях, уряді та інших сферах. Програма з МБА може дати випускникам знання та навички, необхідні для роботи на керівних посадах.Натепер MБA – найпопулярніша професійна програма у світі: у наші дні різні країни пропонують тисячі програм MБA.Менеджмент і бізнес-адміністрування охоплюють такі основні напрямки діяльності:

 • - організація і управління структурними підрозділами державних і муніципальних органів;
 • - антикризове управління;
 • - управління регіональним розвитком;
 • - формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • - управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • - менеджмент банківської діяльності;
 • - менеджмент галузей і сфер виробництва;
 • - природокористування та охорона навколишнього середовища;
 • - управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.

Навчання у МЄУ допоможе систематизувати наявні знання і досвід; дасть можливість освоїти новітні управлінські технології; навчить застосовувати інноваційні ідеї, механізми й інструменти мислення і, головне, визначить ваше успішне майбутнє! Бути завжди і в усьому на висоті – це важлива відмінність успішної ділової людини.Бакалаври менеджменту можуть працювати на керівних посадах у сфері державного і муніципального управління, в банківських установах, консультантами з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів, а також керівниками вищої і середньої ланок управління на підприємствах, в установах, фірмах та їх відділах, службах, об’єднаннях підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності.Магістри менеджменту і бізнес-адміністрування можуть обіймати посади: генерального директора об’єднання підприємств, виконавчого директора, голови правління, директора підприємства, представництва, філії тощо; керівника в органах місцевого і державного управління; начальника служби; керівника департаменту,  директора з економіки, начальника управління; комерційного директора; голови комісії (бюро); завідувача групи, начальника відділу або інспекції, керівника проєктів і програм; викладача закладу вищої освіти, наукового співробітника і консультанта.Переваги навчання у Європейській школі бізнесу:

 • - індивідуальний підхід до кожного студента;
 • - денна, заочна та дистанційна форми навчання;
 • - навчання іноземними мовами;
 • - потужний викладацький науково-педагогічний склад;
 • - можливість проходження практики та стажування за кордоном;
 • - взаємне збагачення від навчання з однодумцями – студентами, викладачами, гостями, іноземними спеціалістами, практиками;
 • - використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій для вирішення проблем у сфері бізнесу на прикладах компаній (бізнес-інкубаторів), у яких віртуально працюють студенти під час навчання;
 • - найбільший спектр вибору професій;
 • - доступ до широкої бази інформаційних ресурсів;
 • - рекомендації та сприяння працевлаштуванню випускників.

Європейська школа бізнесу відкриє нові можливості у вашому житті!

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного Європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному Європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43