+38 044 338 00 43

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості є невід’ємною складовою університетського життя, що дозволяє удосконалити освітні і управлінські процеси у закладі вищої освіти. Університет не тільки навчає студентів, а й сам навчається і розвивається, вибудовуючи власну стратегію і унікальні цілі. Складовою, що дозволяє реалізувати стратегію і досягти цих цілей є система внутрішнього забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти сприяє зростанню культури підвищення якості освітнього процесу і має забезпечувати сталий розвиток університету. Базовими засадами внутрішньої системи забезпечення якості освіти Міжнародного Європейського Університету є Місія Університету, Політика у сфері якості, Стратегія розвитку та Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
Міжнародний європейський університет є інституцією, зорієнтованою на цілісний розвиток молодої людини на основі інтернаціоналізації та інтеграції освіти і практики згідно принципів свободи творчості, академічної доброчесності та свободи від дискримінації.

Міжнародний європейський університет має розроблену політику у сфері якості, Стратегію розвитку, процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті. Ключовими питаннями кожного напряму Стратегії є формування і підтримання культури якості на всіх рівнях управління університету. Стратегія і Політика є публічними та відкритими і формуються із залученням всіх зацікавлених сторін (внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів).

Новини та події
Відбулась зустріч зі студентами щодо реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор і доктор медичних наук Доан Світлана Іванівна з робочим візитом відвідала партнерську клініку Альфа-Віта
Безперервний професійний розвиток – це про наших співробітників і викладачів
МЄУ – це мультикультурне середовище і ми глибоко шануємо культуру та традиції всіх представників університетської спільноти
МЄУ з метою обміну досвідом між США та Україною уло підписано двосторонній Договір про співпрацю із деканом філософського факультету Коледжу Holy Cross
Розширюємо перспективні можливості для наших студентів🙌
Профорієнтаційна робота - це надзвичайно важливий момент у роботі будь-якого закладу вищої освіти
Ми виховуємо в студентів культуру академічної доброчесності, адже це є запорукою якісної освіти, сталого розвитку, є поняттям загальноприйнятим у розвинутих країнах сучасного світу
Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас