+38 044 338 00 43

Центр забезпечення якості освіти


ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ЦЗЯО) є структурним підрозділом Університету, який функціонує для забезпечення результативності системи якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.

Метою ЦЗЯО є розроблення, забезпечення функціонування, удосконалення та гармонізація  Системи управління якістю освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Основними напрямами діяльності ЦЗЯО є:

  • Забезпечення функціонування складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті та їх моніторинг.
  • Вивчення кращих міжнародних, вітчизняних та інститутських  практик щодо моніторингових досліджень якості освітньої діяльності і освіти та їх аналіз.
  • Координація діяльності з розроблення, впровадження і належного функціонування системи управління якістю в Університеті відповідно до вимог ISO 9001:2015.
  • Контроль якості навчання шляхом організації та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів всіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних (педагогічних) працівників, аналіз результатів.
  •  Забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та запобіжних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету, які впливають на якість надання освітніх послуг.
  • Забезпечення електронного доступу до документів Системи управління якістю, що розміщені на офіційному сайті Університету.
  • Моніторинг процесу забезпечення підвищення кваліфікації працівників Університету, забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівникам.
  • Проведення систематичного вибіркового контролю діяльності кафедр університету щодо дотримання основних вимог Положення «Про організацію освітнього процесу в МЄУ».
  • Надання інформаційних та консультативних послуг у сфері управління якістю освітньої діяльності.
  • Організація внутрішніх та зовнішніх аудитів Системи управління якістю.
Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас