+38 044 338 00 43

Документи системи забезпечення якості освіти в університеті

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної струкутури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої  освіти: принципи та механізми забезпечення вибору навчальних дисициплін

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисицплін у закладах вищої освіти

Паризьке комюніке

Структурована колегіальна експертна підтримка виконання ключових зобовязань Болонського процесу

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

Положення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас