+38 044 338 00 43

Студентський парламент

Важлива складова автономії вищих навчальних закладів – це розвиток громадського самоврядування як академічної спільноти в цілому, так і здобувачів вищої освіти зокрема. Закон України «Про вищу освіту» (далі – Закон) передбачає у вищих навчальних закладах обов’язкове студентське самоврядування як інститут, що забезпечує участь студентів в управлінні навчальним закладом, представництво і захист їхніх прав та інтересів, сприяє соціальному становленню та громадянській активності, набуттю управлінського досвіду та відповідальності.

Відповідно до частини першої статті 40 Закону, студентське самоврядування об’єднує всіх студентів вищого навчального закладу, незалежно від курсу та форми навчання. Усі студенти, які навчаються в закладі, мають рівні права та можуть обирати й бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студенти управляють безпосередньо і за допомогою органів студентського самоврядування, які обирають прямим таємним голосуванням. Органи студентського самоврядування діють на підставі Положення про студентське самоврядування.

Вибори керівних органів студентського самоврядування не можна проводити y формі звітно-виборної або виборної конференції. Проведення виборів у формі конференції, а також втручання адміністрації вищого навчального закладу та інших посадових осіб у процес виборів суперечить Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону, формуються представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування, які обирають строком на один рік. Керівник органу студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох строків. Якщо керівні особи припинили навчання у вищому навчальному закладі, припиняється їхня участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Міністерство освіти, як уповноважений орган, звертає особливу увагу на те, що органи студентського самоврядування та інші студентські організації може очолювати лише особа, котра має статус студента Університету.

Відповідно до частин восьмої та дев’ятої статті 40 Закону, адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, а керівник вищого навчального закладу повинен створити належні умови для цієї діяльності, зокрема забезпечити органи студентського самоврядування оргтехнікою. Фінансова основа студентського самоврядування – це кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі, що не менше 0,5 відсотка власних надходжень, які вищий навчальний заклад отримує від основної діяльності.

Порядок надання відповідних коштів належить до компетенції вищого навчального закладу.

Відповідно до частини першої статті 38 Закону, для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу утворюються робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо. Керівник вищого навчального закладу повинен створити умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах.

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас