+38 044 338 00 43

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ

 

 

ПЕРЕЛІК 

ПЛАТНИХ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ

 

Послуга

Порядок надання

Вартість

Спосіб та строк

оплати

1

2

3

4

/.    У сфері освітньої діяльності

(проекти наказів, калькуляції готує фінансовий відділ)

1. Викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох

За потребою

За наказом ректора, за

Безготівковий на

дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними

 

поданням директора

розрахунковий

мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану

 

ННІ

рахунок

зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою,

 

 

університету,

крім випадків, коли таке викладання передбачене

 

 

відповідно до

навчальними планами

 

 

договору

 

 

1.2.. Проведення   спеціальних   курсів,   семінарів,   тренінгів,

стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії

За потребою

За наказом ректора, за поданням директорів ННІ,  згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до

договору

1.3. Підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами

неформального професійного навчання

За потребою

За наказом ректора, поданням директорів ННІ, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету (ЦПК), відповідно до

договору

1.4. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів

За потребою

За наказом ректора, за поданням директорів ННІ, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету (ІПОПКПК),

відповідно до договору

1.5. Навчання студентів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів

В межах ліцензійного обсягу відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами

 

 

 

За потребою

За наказом ректора, за поданням проректора

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету(Відділ між. зв’язків), відповідно до договору

 

 

 

1.6. Друкування

 

За потребою

За наказом ректора, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету,

відповідно до вартості послуги

1.7. Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково – методичних, наукових, науково –технічних видань

За наявності заявок на послугу, в т.ч. від сторонніх організацій

За наказом ректора, відповідно до калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до вартості послуги

1.8. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в університеті

За потребою

За наказом ректора, за поданням директора бібліотеки згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до

договору

1.9. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання

За потребою

За наказом ректора, за поданням директорів ННІ,

згідно калькуляцій

Безготівковий                                   на розрахунковий рахунок університету, відповідно                                   до

договору

2. У сфері наукової та науково – технічної діяльності

(проекти наказів (розпоряджень), калькуляції готує науково-дослідний сектор)

 

 

2.1. Проведення науково-дослідних, дослідно- конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт

За наявності договорів на проведення робіт

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету ,

відповідно до договору

2.2. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки

За наявності договорів на проведення робіт

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету , відповідно до

договору

2.3. Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету

За наявності договорів на проведення робіт

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету , відповідно до

договору

2.4. Розроблення науково-технічної документації

За наявності договорів на проведення робіт

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету , відповідно до

договору

 

 

 

 

 

відповідно до

договору

2.5. Організація та проведення наукових заходів (семінарів,

конференцій тощо)

Згідно з планом

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до договору

2.6. Проведення курсів, консультацій, семінарів, тренінгів, стажування

За наявності заявок, договорів на проведення робіт

Ціна договірна, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету ,

відповідно до договору

3. У сфері міжнародного співробітництва

(проекти наказів готує відділ міжнародних зв’язків, калькуляції готує фінансовий відділ)

3.1. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається в університеті і направлена університетом на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти

За наявності заявок на послугу

За наказом ректора, поданням керівника міжнародного відділу, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету , відповідно до договору

 

 

5. Інші послуги

 

 

5.1. Здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством

За потребою

За наказом ректора, згідно калькуляцій, що готує фінансовий відділ

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до

розрахунків

5.2. Забезпечення оформлення дублікатів документів про освіту в установленому законодавством порядку

Відповідно до вимог Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток

(наказ МОНУ від 10.12.2003 року

№ 811 зі змінами)

Визначається офіційно

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до договору на

виготовлення та закупівлю

5.3. Забезпечення оформлення дублікатів студентських квитків для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті

Відповідно до наказу ректора за поданням відповідного підрозділу

Визначається офіційно

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до договору на виготовлення та

закупівлю

 

 

5.4. Забезпечення оформлення дублікатів залікових книжок для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті

Відповідно до наказу ректора за поданням відповідного підрозділу

За наказом ректора, згідно калькуляцій

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до розрахунків

 

 

5.5. Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів

За потребою

Ціна договірна, згідно калькуляцій, що готує фінансовий відділ

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету , відповідно до

договору

5.6. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії

За потребою при наявності заявок на послугу

За наказом ректора, відповідно до калькуляцій,

Безготівковий на розрахунковий рахунок університету, відповідно до

вартості послуги

 

 

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас