+38 096 125 29 21
Please contact us to check academic transcript , WhatsApp/Telegram/Viber +380673772377 or check it online here

Освітній Омбудсмен

АНГЕЛІНА ВЕРТЕПНА

Освітній Омбудсмен

Пошта:

В Міжнародному Європейському Університеті на громадських засадах працює Освітній омбудсмен (далі — Омбудсмен). Пріоритетом діяльності Омбудсмена визначається сприяння захисту прав у сфері освіти здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА УНІВЕРСИТЕТУ Є:

 • проведення виховних заходів;
 • відстоювання інтересів студентів перед викладачами;
 • сприяння реалізації політики Університету, спрямованої на забезпечення права здобувачів вищої освіти на здобуття якісної та доступної освіти (у т.ч. розгляд конфліктних ситуацій, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та булінгом тощо);
 • здійснення заходів щодо додержання законодавства про вищу освіту;
 • ліквідації всіх форм дискримінації;
 • вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу| до здобуття вищої освіти;
 • запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства;
 • сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ЗВЕРНЕННЯ (СКАРГИ) ДО ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

До освітнього омбудсмена Університету із скаргами про порушення прав у сфері вищої освіти мають право звернутися здобувачі вищої освіти Університету, їх батьки, законні представники, педагогічні, науково-педагогічні працівники Університету особисто, а також через уповноважену особу, якщо повноваження зазначеної особи оформлені відповідно до законодавства (далі |Заявник). 

 1. У разі коли скарга в інтересах Заявника подається уповноваженою особою, до скарги додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує: повноваження такої уповноваженої особи.
 1. Скарга може бути подана протягом року після виявлення порушення прав. До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі. 
 1. Скарга може бути подана окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб (колективна скарга).
 1. За наявності виняткових обставин пропущений, з поважної причини, строк може бути поновлений. 
 1. Скарга подається Заявником освітньому омбудсмену Університету в письмовій або електронній формі. 
 1. Письмова скарга подається особисто через канцелярію Університету або поштою з відповідним реєстраційним номером. У скарзі, крім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтереcів, також зазначаються прізвище, ім'я та по батькові Заявника, місце його проживання. Скарга повинна бути підписана заявником або його уповноваженою особою із зазначенням дати. 
 1. Скарга в електронній формі надсилається на електронну адресу використанням засобів електронного зв'язку. У скарзі, надісланій в електронній формі, також повинні бути зазначені електронна адреса, на яку Заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису підчас надсилання скарги в електронній формі не вимагається. 
 1. У разі коли Заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду. 
 1. Скарга, оформлена без дотримання зазначених вище повертається Заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження. 
 1. Повторні скарги до освітнього омбудсмена Університету від одного і того самого Заявника, і одного і того самого питання не розглядаються. 
Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 096 125 29 21

Email

Приєднатися до нас

Контакти

Ректорат

+380 67 377-23-77
+380 44 338-00-43

Приймальна комісія

+38 063 169 98 67

Foreign students department

+380507133624

Наша адреса

проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187