+38 044 338 00 43

Місія та Візія

Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців для наукових та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти, в усіх сферах освіти, затвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Невід'ємною складовою освітньої діяльності Університету є наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність, яка провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності Університетом є обов'язковим.

Основними принципами освітньої діяльності Університету є:

 • нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької і інноваційної діяльності;
 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій якості освіти;
 • побудова освітніх програм на компетентній основі відповідно рівнів Національної рамки кваліфікацій;
 • незалежність освітньої діяльності Університету від впливу політичних партій та релігійних огранізацій;
 • доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються Університетом;
 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення належеної та об'єктивної оцінки набутої кваліфікації;
 • сприяння, у тому числі завдяки огранізації начального процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
 • сумісність освітніх програм з міжнародними класифікаціями та стандартами вищої освіти;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір.

 

 

 

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43